Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 25.01.2021

Kuntoutussäätiön julkaisu: Opas maahanmuuttotyön tueksi

Kuntoutussäätiö on julkaissut järjestöille suunnatun Maahanmuuttotyön oppaan. Oppaan fokuksessa ovat kotoutumista edistävän työn toimintaympäristö yleisesti ja aihepiirin peruskäsitteet. Lisäksi oppaassa käydään läpi kotoutumista edistävän toiminnan kannalta keskeisiä asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon toimintaa suunnitellessa. Kuntoutussäätiö on tehnyt kotoutumista tukevaa maahanmuuttotyötä vuodesta 2017 ja koonnut sekä käytännönläheistä kokemusta että tutkimustietoa kotoutumisesta. Kuntoutussäätiön mentoriverkosto opastaa järjestöjä […]


LueUutiset - 21.01.2021

Kuntoutussäätiön julkaisu: Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -toimintamalli koulujen hävikkiruokaongelman ratkaisuun

Syksyllä 2020 Kuntoutussäätiön aluetyö toteutti kokeiluhankkeen, jonka pohjalta julkaistaan nyt toimintamalli. Kuntoutussäätiön kehittämä Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -toimintamallin avulla voidaan vastata kestävän kehityksen haasteisiin kunnissa ja järjestöissä. Mallissa järjestöt vastaanottavat ravitsemuspalveluiden tarjoiluhävikkiä ja tarjoilevat sen alueen asukkaille ja kohderyhmilleen. Toiminnassa koululaisten ja muiden kuntalaisten tietoisuus ruuan hiilijalanjäljestä lisääntyy, ja he pystyvät vaikuttamaan ympäristökysymyksiin. Kokeiluhanketta ja mallin […]


LueUutiset - 14.01.2021

Hae kuntoutuksen suunnannäyttäjäksi Kuntoutussäätiöön!

Kuntoutussäätiön tehtävänä on kuntoutuksen suunnannäyttäminen. Nyt starttaamme uutta hanketta ja haemme siihen sosionomi (amk) -koulutettua hankevastaavaa. NÄTY-hankkeessa hyödynnämme näyttöön perustuvaa työotetta ja mahdollistamme siten asiakkaillemme hyviä työmarkkinasiirtymiä. Hankeemme toteutusaika on 1.1.-31.12.2021 ja toivoisimme, että pääsisit aloittamaan mahdollisimman pian. Toimenkuvaasi kuuluu sekä työvalmennuksellista asiakastyötä että hankkeen hallinnollisia tehtäviä ja mahdollisia muita työnantajan määrittelemiä tehtäviä. Hankkeemme asiakaskohderyhminä […]


Simple Share Buttons