Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 30.04.2020

Kuntoutussäätiö uudisti onnistuneesti toimintaansa 2019

Kuntoutussäätiön toimintavuosi 2019 sisälsi monia toiminnallisia muutoksia. Kuntoutussäätiö luopui ravintola Muodosta, liikkeenluovutti Kelan kaksi ammatillisen kuntoutuksen palvelua, ulkoisti kiinteistönhoidon sekä valmisteli Pakarituvantie 4:n kiinteistökauppaa. Muutokset liittyivät välillisesti tai välittömästi kiinteistökaupan valmisteluun. Säätiö onnistui haastavasta tilanteesta huolimatta pääsemään tasapainoon tuotoissa ja kuluissa, ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä ylijäämää oli reilut 32 000 euroa. Tutkimus- ja kokeiluyksikön tulos […]


LueUutiset - 29.04.2020

Tunne voimavarasi — Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

Kuntoutussäätiö toimii osatoteuttajana tämä keväänä käynnistyneessä Tunne voimavarasi -hankkeessa. Hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät. Hankkeessa kehitetään, toteutetaan ja otetaan käyttöön ikääntyvien […]


LueUutiset - 07.04.2020

Tiedote: Kuntoutussäätiö realisoi kiinteistöomaisuuttaan ja keskittyy entistä vahvemmin perustehtäväänsä

Kuntoutussäätiö myi 6.4.2020 Pakarituvantie 4:ssä sijaitsevan kiinteistön ja tontin vuokrasopimuksen hallintaoikeuden Hoivatilat Oyj:lle. Hoivatilojen on tarkoitus rakennuttaa tontille uudisrakennus. Kiinteistökaupan taustalla on säätiön halu keskittyä entistä vahvemmin perustehtävänsä toteuttamiseen luopumalla peruskorjaustarpeessa olevasta isosta kiinteistöstä. – Kuntoutussäätiön toiminnan ydin on ollut sen perustamisesta vuodesta 1945 lähtien kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mykkänen. […]


Simple Share Buttons