Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 27.03.2020

Useampi kunta selvittää parhaillaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista etänä

Useampi kunta selvittää parhaillaan mahdollisuuksia tilata kuntouttavaa työtoimintaa etäratkaisuja hyödyntäen. Asiaa perkaavat parhaillaan ainakin Vantaa ja Helsinki. Selvittelyn kohteena ovat esimerkiksi uravalmennuksen ja sosiaaliohjauksen toteuttaminen etäteknologioita hyödyntäen. Kuntoutussäätiössä on erityisesti vuodesta 2015 lähtien kokeiltu, käyttöönotettu ja kehitetty etäteknologiaa osana kuntoutuspalveluiden tuotantoa. Esimerkiksi Movendos-työkalusta kuntoutujan ja kuntoutuksen ammattilaisen välisessä vuorovaikutuksessa on saatu hyviä kokemuksia. Kuntoutussäätiön erityisvahvuutena […]


LueUutiset - 19.03.2020

Vetoomus kuntoutujien puolesta – Kuntouttavaa työtoimintaa tulee jatkaa poikkeustilanteessakin

Kela päätti lakkauttaa kaikki läsnäkuntoutuspalvelut 18.3.2020. Etäkuntoutusta voi toteuttaa siltä osin, kun se on asiakkaan tilanne huomioiden mahdollista. Tämä sulku kestää ainakin 31.5.2020 saakka. Pääministeri Marinin hallituksen päätöksen mukaisesti myös kuntouttava työtoiminta lakkautettiin 13.4.2020 asti. Kuntouttavan työtoiminnan ostot ovat katkolla. Kielto vaikeuttaa suuresti kuntoutujien ja kuntouttajien asemaa ja elinkeinoa sekä asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan. Poikkeustilassakin […]


LueUutiset - 13.03.2020

Tiedote: Kuntoutussäätiön kevään koulutukset siirtyvät syksyyn

Kuntoutussäätiö siirtää huhti-toukokuussa 2020 alkaviksi sovitut koulutustilaisuudet syksyyn 2020 koronavirustilanteen vuoksi. Ilmoittautumiset siirtyvät automaattisesti uuteen ajankohtaan, joka ilmoitetaan myöhemmin. Tarvittaessa osallistumisen voi perua kuluitta. Työkykykoordinaattorikoulutusten lähipäiviä koskevista järjestelyistä tiedotetaan koulutuksen osallistujille erikseen. Koulutuksiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä maanantaina 16.3.2020. Pahoittelemme tilannetta.


LueUutiset - 11.03.2020

Tiedote: Liito-opas harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille julkaistu digiversiona

Liike jatkuu – tieto tukee -hankkeessa tarjoamme harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa sekä käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen ohjaustyössä. Nyt hankkeen opas erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen on valmis! Oppaassa keskitytään autismin kirjon, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseen. Opas on tarkoitettu työvälineeksi ja ajatusten herättäjäksi […]


LueUutiset - 11.03.2020

Tiedote: Valtiokonttori julkaisi selvityksen vanhustentaloyhteisöjen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä

Valtiokonttori on julkaissut selvityksen yhdistys- ja säätiöpohjaisten vanhustentaloyhteisöjen tilanteesta. Sen tavoitteena oli selvittää vanhustentaloyhteisöjen nykytilaa erityisesti väestöltään vähenevillä alueilla sekä kartoittaa, miten yhteisöt itse ja eri viranomaiset voivat ennalta ehkäistä tai helpottaa taloudellisia vaikeuksia. ”Selvityksen taustalla ovat ympäristöministeriön vuonna 2017 asettaman AAKE-työryhmän havainnot vanhustentaloyhdistysten ja -säätiöiden taloudellisista vaikeuksista ja haasteista”, kertoo Valtiokonttorin apulaisjohtaja Sanna Pälsi. […]


LueUutiset - 05.03.2020

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hanke käynnistyy Kuntoutussäätiön luotsaamana

Kuntoutussäätiön johdolla on juuri käynnistynyt valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluva Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -tutkimushanke, jossa tarkastellaan maahan muuttaneiden opinto- ja työllistymispolkuja. Tutkimuksessa selvitetään tyypillisimmät palvelupolut ja tuotetaan tietoa, jonka pohjalta niitä voidaan kehittää. Tavoitteena on parantaa muualta Suomeen muuttaneiden osaamisen tunnistamista ja heille suunnattuja palveluita, jotta työllistyminen omia taitoja vastaavaan työhön olisi tulevaisuudessa […]


LueUutiset - 05.03.2020

Tiedote: Kuntoutussäätiö toteuttaa arviointitutkimuksen toiminnallisten häiriöiden kuntoutushankkeesta vuosina 2020-2021

Kela on käynnistänyt toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeen, jossa kokeillaan uusia malleja toiminnallisia häiriöitä sairastavien 18–67-vuotiaiden työ- ja opiskelukykyä lisäävään kuntoutukseen. Hankkeessa kehitetään myös terveydenhuollon ja Kelan järjestämän kuntoutuksen yhteistyötä. Hankkeen arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida kehittämisvaiheessa olevan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen toteutumista, toimivuutta, vaikutuksia ja hyötyjä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Arvio toteutetaan moninäkökulmaisesti kuntoutujan, […]


LueUutiset - 03.03.2020

Selvitys: Pienet työpaikat tarvitsevat enemmän tietoa työturvallisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen mukaan etenkään pienillä ja vastikään toimintansa käynnistäneillä työpaikoilla ole riittävästi tietoa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Tietoa tarvittaisiin enemmän muun muassa ennalta ehkäisevästä työterveyshuollosta ja siitä, miten osatyökykyiset henkilöt sekä etä-, mobiili- ja avokonttorityötä tekevät otetaan huomioon työterveyden ja työturvallisuuden edistämisessä. Tavoitteet tuloksiksi -selvitys (Kuntoutussäätiö) Sähköiset kanavat tehokäyttöön Selvityksessä kartoitettiin […]


LueUutiset - 03.03.2020

Tiedote: Kuntoutussäätiö on julkaissut Kuntoutus selkokielellä -oppaan

Kuntoutussäätiö on julkaissut selkokielisen oppaan “Kuntoutus selkokielellä—Mitä kuntoutus on ja tarvitsetko kuntoutusta?”. Opas sopii kaikille, jotka haluavat yleistä tietoa kuntoutuksesta, mutta se on kohdennettu etenkin erityisryhmille, kuten niille, joilla on vaikeuksia ymmärtää tai lukea suomen kieltä. Voit lukea ja jakaa oppaan sähköisesti tästä linkistä. Opasta voidaan käyttää vapaasti ei-kaupallisessa tarkoituksessa, mutta sitä ei saa kopioida […]


LueUutiset - 02.03.2020

Kuntoutus on yli 2 miljardin euron hyvinvointi-investointi, joka ansaitsee vahvan aseman tulevissa sote- ja sotu-uudistuksissa

Perhe- ja peruspalveluministeri järjesti 26.2.2020 kuntoutuksen pyöreän pöydän keskustelun STM:ssä. Paikalla oli yli 40 kuntoutuksen asiantuntijaa, päättäjää ja kehittäjää. Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen käytti tilaisuudessa puheenvuoron kuntoutuksen merkityksestä erityisesti haastavassa asemassa olevien ihmisten näkökulmasta. Kuitunen peräänkuulutti kuntoutusjärjestelmän uudistamista niiltä osin kun järjestelmän puutteet ja ongelmat ovat merkittävimmät. Kuntoutus toimii heikoimmin niiden ihmisten kohdalla, joilla on […]


Simple Share Buttons