Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 10.12.2019

Ratkaisuja osatyökykyisten työllistämiseen on jo olemassa

Ulla Suvanto ja Jarkko Lignell nostivat esiin (AL 3.12.) erittäin tärkeän asian: osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja aseman työelämässä. Osatyökykyisten työllistyminen on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan, mutta tyhjästä sen ei tarvitse lähteä liikkeelle, sillä perusta tälle työlle on luotu jo aiemmilla hallituskausilla. Tulokset ovat olleet hyviä, ja työn jatkuvuus tukee sekä tulosten käyttöönottoa, että sitoutumista tavoitteeseen. Kaksi […]


LueUutiset - 03.12.2019

Kuntoutussäätiö mukana vuoden 2019 Etelä-Suomen ETNOn voittaneessa työryhmässä

Vuoden parhaaksi työryhmäksi valittiin Monik ry:n vetämä Vaikuttamisen Bootcamp – työryhmä, jonka työskentelyyn Kuntoutussäätiön tutkija Farid Ramadan osallistui. Ryhmä kehitti selkokielisen ohjeistuksen maahan muuttaneille vanhemmille, jossa kerrotaan mitä voi tehdä jos omaa lasta kiusataan koulussa. Opas käännettiin myös somaliksi ja venäjäksi. Somalinkielisestä oppaasta tehtiin myös video. Materiaalit tulevat lähiaikoina vapaaseen jakoon. Palkinnoksi voittajat saivat Hong […]


LueUutiset - 18.11.2019

Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä nimettiin työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän tutkijatyöryhmään

Hallitus päätti budjettiriihessä, että työministerin johdolla asetetaan tutkijatyöryhmä selvittämään työllisyyttä ja työllisyysasteen nousua edistäviä keinoja. Tutkijatyöryhmältä toivotaan ehdotuksia kevään 2020 kehysriiheen mennessä. Tutkijatyöryhmä esittää ehdotuksensa työministerille. Tutkijatyöryhmän tulee ottaa esityksissään huomioon toimenpiteiden työllisyysvaikutukset, kustannusvaikutukset ja vaikutukset julkisen talouden tasapainoon. Työryhmän toimikausi on hallituskausi. Tutkijaryhmän puheenjohtajana toimii professori Markus Jäntti Tukholman yliopistosta. Ryhmän muut jäsenet nimettiin […]


LueUutiset - 07.11.2019

Järjestöillä hyviä kokemuksia verkkosopeutumisvalmennuksesta

Sopeutumisvalmennuksen avo- ja verkkokurssit ovat muutaman viime vuoden aikana yleistyneet runsaasti, mutta tarkkaa tietoa kokemuksista ja siitä, kuinka moni järjestö järjestää verkkokursseja, ei ole. Kuntoutussäätiö selvitti asiaa kyselyllä, jota olivat ideoimassa STEA ja sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmä. Huhtikuussa 2019 lähetettyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 26 järjestöä STEAn sope-avustusta saaneista 44 järjestöstä. Pääsette lukemaan koko tiedotteen tästä.  


LueUutiset - 05.11.2019

Tiedote: Työikäisten kuntoutuspolku kansansairauksissa kaipaa edelleen parannuksia – AVH, sydänsairaudet ja tules

Kuntoutussäätiön järjestämässä Kuntoutusakatemia 2019 -tilaisuudessa ’Toimiiko työikäisten kuntoutuspolku kansansairauksissa? – AVH, sydänsairaudet ja tules’ erikoissairaanhoidon edustajat kertoivat, miten näyttöön perustuvat lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut on järjestetty eri puolilla Suomea, ja järjestöjen asiantuntijat toivat esiin asiakkaan näkökulman kuntoutuksen toteutumisessa. Tilaisuudessa nousi esiin, että: Näyttöön perustuvia kuntoutuspolkuja on ja niitä rakennetaan monissa sairaanhoitopiireissä, mutta alueelliset erot suunnitelmissa, kuntoutuksen […]


LueUutiset - 31.10.2019

Kuntoutussäätiön tutkimus: Kuntoutus paransi opiskelijoiden opiskelu- ja toimintakykyä

Uudenlaiseen kuntoutukseen osallistuenet nuoret kokivat opiskelukykynsä parantuneen, käy ilmi kuntoutuksen toteutusta ja hyötyjä selvittäneestä tutkimuksesta. Nuoret kokivat hyötyneensä saamastaan yksilöllisestä tuesta. Lisäksi nuoret saivat vertaistuen avulla positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta. Kuntoutussäätiö tuotti tutkimuksen Kelalle ja voitte lukea koko tiedotteen tästä. Harkko J, Villa T, Korkeamäki J, Vaalasranta L, Poutiainen E. Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien […]


LueUutiset - 28.10.2019

Kuntoutuksenakatemiassa puhuttiin kansansairauksien kuntoutuspoluista ja niiden toimivuudesta

Tästä löydätte 25.10.2019 pidetyn Kuntoutuksenakatemian luennot. Aineisto on ladattavissa 28.11.2019 saakka. AVH-kuntoutuksen toteutuminen esimerkkinä HUS-alue Petra Ijäs, LT, dosentti, vs. ylilääkäri, Neurokeskus, HUS Näkemyksiä AVH-kuntoutuksen toteutumisesta Pekka Kankaanpää, YTK, palvelupäällikkö, Aivoliitto Toimintakykykuntoutuksen toteutuminen Keski-Suomessa Mauri Kallinen, LT, ylilääkäri, Kuntoutustoiminta, Keski-Suomen keskussairaala ja professori, Oulun yliopisto Näkemyksiä tule-kuntoutuksen toteutumisesta Marja Kinnunen, VTT, toiminnanjohtaja, Tule ry Sydänkuntoutuksen […]


LueUutiset - 05.10.2019

Duunikummi-hanke on työelämävalmennusta ja vapaaehtoistukea työstä syrjään jääneille

Kuntoutussäätiön työkummitoiminnassa työtä vaille jääneet työnetsijät  saavat vapaaehtoisten mentorien (työkummien) tukea työllistymiseensä. Toiminnan tavoitteena madaltaa työllistymisen kynnystä tavalla, jollaista ei tietojemme mukaan ole aiemmin toteutettu: tuodaan työnhakija ja työnantaja lähemmäksi toisiaan tutustumalla työelämän toimintaan. Vapaaehtoinen työkummi auttaa työnetsijää työhön valmentautumisessa, työnhaussa ja työhön perehtymisessä. Kuntoutussäätiö on mukana toiminnassa ja tarjoaa toimintaan uudentyyppiset valmennusoppaat.  Työkummille toiminta […]


LueUutiset - 17.09.2019

Tutkimus: Kelan neuropsykologinen kuntoutus parantaa työ- ja opiskelukykyä

Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus auttaa kuntoutujaa hyväksymään muuttuneen tilanteensa. Kuntoutujien ja ammattilaisten mielestä kuntoutusmuodon saatavuutta tulisi parantaa. Kyselyyn vastanneiden kuntoutujien ja kuntoutusta toteuttavien neuropsykologien mukaan Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus kohentaa kuntoutujien työ- ja opiskeluedellytyksiä. – Kuntoutujat ja ammattilaiset arvioivat kuntoutuksen parantavan erityisesti kuntoutujien oman tilanteen ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä opiskelutaitoja, arjen hallintaa ja yleistä elämänlaatua, […]


LueUutiset - 16.09.2019

Tiedote: Osatyökykyisten työllisyysasteen nostamiseen on keinoja

Osatyökykyisten työllisyysasteen nostamiseen on olemassa tehokkaita ja tutkitusti vaikuttavia keinoja. Tällaisia ovat muun muassa työkykykoordinaattori-toimintamalli, Tie työelämään -verkkopalvelu ja IPS-malli.


Simple Share Buttons