Suoraan sisältöön

Uutiset

Uutiset - 03.05.2018

Selvityksemme Eduskunnalle: Maahanmuuttajan työllistymisedellytyksiä vahvistettava kotoutuksen alkuvaiheessa

Työelämään osallistuminen antaa maahanmuuttajalle kielitaidon ja verkostot. Kielen opetus yhdistettynä työntekoon havaittiin tehokkaaksi yhdistelmäksi kielen nopeaan työelämälähtöiseen oppimiseen. Kotoutumisen ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi olisi myös hyödyllistä kehittää palveluita, joissa maahanmuuttajia työllistetään mentoreiksi toisille maahanmuuttajille. Mentorointiin liittyvien mallien avulla saadaan myös lisättyä maahanmuuttajien tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta. Tulokset käyvät ilmi Eduskunnan tarkastusvaliokunnan Kuntoutussäätiöltä tilaamasta tutkimuksesta, joka käsittelee […]

Lue

LueUutiset - 13.04.2018

Uusi julkaisu tuo esiin sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksia muuttuvassa hyvinvointiympäristössä

Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia -julkaisu on ajankohtainen puheenvuoro sosiaalisen kuntouksen näkökulmista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalvelujen muutosvaiheessa. Julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen kuntoutuksen sijoittumista osaksi palvelujärjestelmää. Toinen osa tarkastelee erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen lähestymistapoja. Viimeisessä osassa kuvataan sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ja toiminta-alueita. Kirjoittamiseen on osallistunut Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU) toimivia sekä muita sosiaali- ja terveyspalveluiden […]


LueUutiset - 13.04.2018

Miten käy kuntoutuksen? Kuntoutusalan verkosto ei halua romuttaa kuntoutuskomitean mietintöä sote-uudistuksessa

Kuntoutusalan verkoston KUVE:n jäsenet ovat huolissaan kuntoutuskomitean mietinnön toimeenpanosta. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että psykoterapiaa ja mahdollisesti laajemmin lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtymässä Kelalta maakuntiin, ilman kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä siirtymäaikoja. Mietinnössä korostettiin sitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirto Kelalta maakuntiin edellyttää kokeiluja ja tietopohjaa. KUVE pitää tärkeänä, että yksimielistä komiteamietintöä ja siinä esitettyjä, laaja-alaisesti […]


LueUutiset - 12.04.2018

Työvoitto järjestöille ja kuntoutujille: Kansalaisjärjestöjen työllistymistä tukeva toiminta aktiivimallin piiriin

Hallitus parantaa työttömien mahdollisuuksia täyttää niin kutsutun aktiivimallin mukaiset edellytykset. Aktiivisuudeksi katsotaan myös kansalaisjärjestöjen yksin tai yhdessä järjestämä työllistymistä tukeva toiminta. Edellytyksenä on, että toimintaa rahoitetaan julkisista varoista tai TE-toimisto on todennut toiminnan työllisyyttä tukevaksi. Kuntoutussäätiön hanke kuntouttavan työn uudistamiseksi (KUTU) on tällaista toimintaa. Hankkeessa luodaan uusia työllistymismalleja, jotka täydentävät valtion, kuntien ja yksityisen sektorin […]


LueUutiset - 03.04.2018

Haemme erikoistutkijaa, tutkijaa, arvioitsijaa ja sosionomia – tervetuloa meille töihin!

Tule Kuntoutussäätiöön näyttämään kuntoutuksen suuntaa! 1. Maahanmuuttajien osallisuuteen, terveyteen tai toimintakykyyn perehtynyt tohtori tai kokenut maisteri näiden aihepiirien kannalta relevantilta tieteenalalta, kuten yhteiskunta- tai terveystieteistä. Sinulla on vahva kvalitatiivisten menetelmien tutkimusosaaminen. Olet perehtynyt kuntoutuksen monimuotoiseen kenttään ja sinulla on vahva osaaminen ja näytöt tieteellisen työn toteuttamisesta menestyksellisesti haastavassa monitieteisessä ympäristössä. Olet aikaansaava, idearikas konseptoija, jolla […]


LueUutiset - 27.03.2018

Pieneltä vaikuttavat asiat voivat olla apua tarvitsevalle nuorelle hyvin merkityksellisiä

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) loppuseminaari pidettiin 23.3. Paasitornissa Helsingissä. Tilaisuus oli suunnattu kaikille sosiaalisen kuntoutuksen parissa toimiville, kehittäjille, asiakkaille ja asiasta kiinnostuneille. Seminaariin saapui lähes 140 osallistujaa. Alla keskeisimmät huomiot nuorten sosiaaliseen kuntoutukseen ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyneestä paneelista: Toiminnan tulee lähteä nuorten tarpeista. Heidän kanssaan korostuu ennaltaehkäisevä näkökulma. Tärkeitä ovat matalan kynnyksen palvelut, osallisuus, […]


LueUutiset - 26.03.2018

Kolmivuotinen TEMPO-hanke päätökseen: Työttömäksi jääneet osatyökykyiset tavoitettava varhaisemmin

Kolmatta sektorin osaamista on syytä hyödyntää nykyistä enemmän matalan kynnyksen interventiossa. Osatyökykyisyydestä puhuttaessa huomio tulisi kiinnittää työkykyyn ja sen mahdollistamaan osallisuuteen työelämässä. Vaikka osatyökykyiselle henkilölle eivät kaikki ammatit sovi, hän on moniin tehtäviin täysin työkykyinen. Tässä keskeisiä havaintoja Polkuja työelämään (TEMPO) -osatyökykyisen työnhakijan tuki -hankkeesta, joka huipentui 22.3. pidettyyn seminaariin ravintola Sipulissa, Helsingissä. Seminaarin esityksistä […]


LueUutiset - 29.01.2018

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen Hyvinvointialan liiton kuntoutustoimikunnan varapuheenjohtajaksi

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen valittiin 26.1.2018 Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n Hyvinvointialan liiton HALIn kuntoutustoimikunnan varapuheenjohtajaksi. Kuntoutusala on isoissa muutoksissa sote-, maakunta- ja alue- ja kasvupalvelu-uudistusten edetessä. Valinta kuntoutustoimikuntaan mahdollistaa tiiviin osallisuuden kuntoutusalan uudistusten valmistelussa ja aktiivisen vaikuttamisen myös järjestö- ja säätiömuotoisten toimijoiden tulevaisuuteen kuntoutuksessa. HALIn kuntoutustoimikunta valmistelee liiton kantoja ja on keskeinen edunvalvonnan ja vaikuttamistyön foorumi. […]


LueUutiset - 19.01.2018

Koulutamme työelämän ja asiakastyön ammattilaisia – tervetuloa työkykykoordinaattorikoulutukseemme!

Työkykykoordinaattori on työelämän, kuntoutuksen, palvelujärjestelmän ja asiakastyön ammattilainen. Hän auttaa osatyökykyistä asiakasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja sekä löytämään polkuja kohti työelämää. Työkykykoordinaattorit työskentelevät kuntoutujien, osatyökykyisten, työttömien sekä työelämään pyrkivien ja siihen tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa. Heidän työpaikkansa voi sijoittua työterveyshuoltoon, HR-palveluihin, sosiaalipalveluihin, työllisyyspalveluihin, TE-palveluihin tai perusterveydenhuoltoon. Myös esimiestehtävissä toimivat hyötyvät koulutuksesta. Tervetuloa! Lisätiedot ja ilmoittautuminen: […]


Simple Share Buttons