Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 11.12.2018

Kuntoutussäätiön tutkimus: Kuolleisuus- ja työkyvyttömyyseläkeriskit korkeita useissa ammateissa

Ammattien välillä on merkittäviä kuolleisuuseroja. Kaikki keskimääräistä korkeamman kuolleisuuden ammatit olivat työntekijäammatteja, paitsi naisilla kuolleisuus oli keskivertopalkansaajaa korkeampaa myös pienyritysten johtajilla, toimittajilla ja kirjailijoilla sekä sähkötekniikan asiantuntijoilla. Tämä selviää Kuntoutussäätiön tutkimuksesta ”Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015”, jossa selvitettiin 15 vuoden seuranta-ajalla palkansaajien ammattiryhmittäisiä eroja kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä pitkään samassa ammatissa toimineilla. […]


LueUutiset - 10.12.2018

Espanjalaisia elokuvia Kino Kunnossa 11.12 ja 13.12

Järjestämme espanjalaisen elokuvan teemaviikon joulukuussa yhteistyössä Espanjan suurlähetystön kanssa! Esitämme elokuvat tiistaina 11.12 ja torstaina 13.12 klo 18.00. Molemmat näytökset ovat ilmaisia. Kuten tapoihin kuuluu, tarjolla on leffaeväitä – tällä kertaa espanja-teemaan sopivia. Kino Kunto toimii Kuntoutussäätiön tiloissa osoitteessa Pakarituvantie 4 (HKI), 2 krs. luentosali. Pääovet avautuvat 15 min ennen esitystä. Haluamme tuoda väriä ja […]


LueUutiset - 30.11.2018

Kuntoutussäätiö käynnistää SPR:n ystävätoiminnan arvioinnin – toimintaan osallistuvien kokemuksia kartoitetaan ensi kertaa

  Kuntoutussäätiössä käynnistyy Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan arviointi. Ensi kertaa kartoitetaan ystävätoimintaan hakeutuneiden henkilöiden kokemuksia yksinäisyydestä ja ystävätoiminnan merkitystä kahdenkeskisissä ystävätapaamissa. Arviointi toteutetaan haastatteluilla ja kyselyillä.   Yksinäisyyden kokemuksia on maassamme varsin laajalti Yksinäisyyden taustalla voi olla esimerkiksi terveyden tai liikuntakyvyn rajoituksia, omaisten asuminen kaukana tai mielenterveysongelmia. Toiminnallinen tai terveydellinen rajoite voi monilla johtaa kipeisiin yksinäisyyden […]


LueUutiset - 27.11.2018

Kuntoutussäätiön lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

  Löydätte tästä Kuntoutussäätiön lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta.


LueUutiset - 27.11.2018

Kuntoutussäätiön kommentit asiakassetelijärjestelmään – moni kuntoutuja tarvitsee kanssakulkijaa

Kuntoutussäätiö kantaa asiakassetelijärjestelmässä huolta erityisesti haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä – kanssakulkijaa tarvitaan Kuntoutussäätiö kantaa huolta Sipilän hallituksen kaavailemassa asiakassetelijärjestelmässä erityisesti niistä ihmisistä, joilla on samanaikaisesti monia vaikeita ongelmia – runsasta päihteiden käyttöä, mielenterveyden pulmia, pitkäaikaistyöttömyyttä, yksinäisyyttä ja osattomuutta. Asiakassetelien tarjoamisen rinnalle he tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja rinnalla kulkijaa. Ammattilaisen kanssa kuntoutuja voi asettaa kuntoutumiselleen mielekkäät […]


LueUutiset - 23.11.2018

Kuntoutussäätiö selvittää, miten terapia-altaiden vedenlaatu saadaan pysyvästi normien edellyttämälle tasolle

  Kuntoutussäätiö asetti allasosaston käyttökieltoon 22.11.2018. Käyttökielto määrättiin ennen Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaoston asiaa koskevaa käsittelyä 23.11.2018. Ratkaisuun päädyttiin, jotta Kuntoutussäätiö pääsee välittömästi käynnistämään selvitystyön siitä, mitä jatkotoimenpiteitä ja mahdollisia investointeja terapia-altaiden vedenlaadun saaminen pysyvästi normien edellyttämälle tasolle edellyttää. Käyttökiellon pituudesta ei tällä hetkellä ole tietoa. Kuntoutussäätiön terapia-altaisiin on tehty monia toimenpiteitä, jotka eivät […]


LueUutiset - 22.11.2018

Kuntoutussäätiö sulkee uima-allasosastonsa

Kuntoutussäätiö sulkee uima-allasosastonsa ja ottaa terapia-altaan ja uima-altaan pois käytöstä 22.11.2018 alkaen. Vaikka Kuntoutussäätiö on tehnyt monia toimenpiteitä allasvesien pitoisuuksien alentamiseksi ympäristövalvonnan edellyttämälle tasolle ja pitoisuudet ovat alentuneet, ylittävät ne edelleen osassa mittauksia viranomaisten asettamat raja-arvot. Kuntoutussäätiö ei voi ottaa mitään riskiä siitä, että sen asiakkaille, vuokralaisille, omille työntekijöille tai muille altaiden käyttäjille koituisi terveyteen […]


LueUutiset - 13.11.2018

Käynnistämme lasten ja nuorten harrastamista lisäävän hankkeen yhdessä vaikuttavan kumppaniverkoston kanssa!

Helsingin kaupunki on myöntänyt rahoituksen Liike jatkuu – tieto tukee (LIITO) -yhteishankkeelle, jota Kuntoutussäätiö toteuttaa Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n ja Helsingin Autismi- ja aspergeryhdistys ry:n kanssa. Lisäksi kumppaneina ovat mm. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut ja Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ESLU. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien (oppimisvaikeudet, autisminkirjo, ADHD) lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. […]


LueUutiset - 13.11.2018

Kuntoutussäätiön tutkimus: Työllistymispalveluita suunnitellessa huomioitava, etteivät maahanmuuttajat ole yhtenäinen ryhmä

TE‐toimiston kotoutumista edistäviin palveluihin ohjautuu maahanmuuttajia, jotka ovat työllistymispolun alussa ja jotka tarvitsevat tukea ja monenlaisia palveluita avoimille työmarkkinoille päästäkseen. Kotoutumissuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet eivät yksinään ole aina riittäviä. Työllistymisen tueksi tarvitaan myös avoimia työmarkkinoita lähellä olevia palveluita, kuten palkkatuettua työtä, kunhan ensin on varmistettu, että maahanmuuttajilla on niihin tarvittavat edellytykset. Erityisesti naisten työllistymiseen tulisi kiinnittää […]


LueUutiset - 12.11.2018

Sijoita ja valmenna -mallin avulla vaikeasti työllistyville parempia työllistymismahdollisuuksia

Näyttöön perustuva työhönvalmennuksessa eli Sijoita ja valmenna -mallissa etsitään avoimilta työmarkkinoilta töitä eri kuntoutujaryhmille. Malli on osoittautunut tuloksekkaaksi vaikeasti työllistyvien ihmisten työllistämisessä mm. Yhdysvalloissa ja useassa eurooppalaisessa maassa. Sijoita ja valmenna on ainoa tuetun työllistymisen malli, jota voi kutsua näyttöön perustuvaksi. Näyttöön perustuvan käytännön perusoletuksena on, että tieteellisin menetelmin voidaan osoittaa palveluita, jotka toimivat asiakkaan […]


Simple Share Buttons