Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 23.05.2017

Eeva Nykänen: Valinnanvapaus vahvistaa itsemääräämisoikeutta – mutta yhdenvertaisuus varmistettava

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Eeva Nykänen näkee, että järjestöjä ja säätiöitä tarvitaan jatkossakin. Tarvetta on sekä kolmannen sektorin palvelutuotannolle että kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamalle matalan kynnyksen toiminnalle. Mikä asia sinua askarruttaa eniten valinnanvapaudessa ja sitä koskevassa lakiluonnoksessa? Pidän valinnanvapauden lisäämistä myönteisenä seikkana. Tapa, jolla uudistus on nyt päätetty toteuttaa, ei kuitenkaan ole ongelmaton. […]


LueUutiset - 23.05.2017

Sote-valmistelu: Maakunnille velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa

Hallituksen reformiministerityöryhmä on puoltanut sote-uudistuksen projektiryhmän valmistelemia keinoja, joilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä uusissa maakunnissa ja selvennetään järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Sote-uudistuksen projektiryhmä julkaisi linjaukset 22. toukokuuta. Reformiministerityöryhmässä on sovittu, että järjestötoimijoiden roolin selkeyttämiseksi sote-järjestämislakiin lisätään eduskuntakäsittelyn yhteydessä maakuntien yleinen yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa. ”Hyvä että maakunnille on tulossa velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Velvoitteen lisäksi pitää […]


LueUutiset - 22.05.2017

Ei erityistoimenpiteitä vaan nopeaa reagointia yksilöllisten tarpeiden mukaan

Ympäristöhuoltoalan yritys Lassila & Tikanoja Oy työllistää tuhansia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. L&T halusi selvittää, kuinka nämä työntekijät saadaan pysymään heillä töissä nykyistä pidempään. Ennakko-oletus oli, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät tarvitsevat erityistä tukea työssä pysymiseen. Tästä lähtökohdasta Kuntoutussäätiö toteutti L&T:lle kyselyn, johon vastasi noin 300 henkeä, sekä maahanmuuttajia että kantasuomalaisia. Selvitys osoitti, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät eivät tarvitse erityisiä […]


LueUutiset - 10.05.2017

Työ Elämään -kilpailun finalistit valittu 37 ratkaisuehdotuksen joukosta

Kuntoutussäätiön ja Opteamin järjestämän Työ Elämään -kilpailun 37 ratkaisuehdotuksesta on nyt valittu viisi finalistia. Lue finalistien nimet ohesta. Voittaja selviää Kuntoutussäätiön järjestämillä Kuntoutuspäivillä Kulttuuritehdas Korjaamolla 9.6.2017. Kilpailun tarkoituksena oli kannustaa eri taustoista tulevia yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä ilmiantamaan ja ratkomaan työllisyyden haasteita. Työ elämään -kilpailun finalistit on valittu erittäin kovasta hakijajoukosta. Valinnan tekeminen ei ollut […]


LueUutiset - 09.05.2017

Hallituksen tuore esitys laajentaa kuntoutuspalveluiden tarjontaa sote-keskuksissa – lähtökohtana lääkinnällinen kuntoutus

Hallituksen esitys valinnanvapauslaista julkaistiin 9.5.2017. Esityksen mukaan sote-keskuksiin on tulossa ennakoitua laajempi kuntoutuspalveluiden tarjonta. Hallituksen esitys nojaa lääkinnällisen kuntoutuksen näkökulmaan. Sote-keskuksissa olisivat tarjolla yleislääketieteen alaan kuuluvat kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi sekä muut kuin yksilöllisesti sovitettavat apuvälineet. Lisäksi hallitus ehdottaa sote-keskuksiin aiempia esityksiä ja Brommelsin työryhmän raporttia monipuolisemmat sosiaalihuollon palvelut. Näitä […]


LueUutiset - 08.05.2017

Kuntoutusverkosto KUVE: Moniammatilliselle kuntoutukselle vahva asema sotessa ja maakunnissa

SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto (KUVE) haluaa vahvistaa monialaista näkemystä kuntoutuksesta. Kuntoutus ei ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan esimerkiksi työllistymistä, koulutusta, vertaistukea ja osallistumista yhteiskuntaan ja sen eri toimintoihin elämänkulun eri vaiheissa. KUVE toivoo kuntoutuksen tunnistamista omana ammattimaisena toimintanaan sitä koskevassa puitelaissa, jonka alle erillislainsäädäntö voitaisiin koota. Tulevia maakuntia tulee KUVEn näkemyksen mukaan velvoittaa huolehtimaan […]


LueUutiset - 05.05.2017

Kuntoutuspäivillä ratkeavaan Työ Elämään -kilpailuun tuli 37 rohkeaa ratkaisuehdotusta

Opteamin työkykyjohtamisen palveluiden asiakkuusjohtajan Sanna Salmisen mukaan osallistujamäärä ja -taso oli järjestäjille iloinen yllätys ja kertoo siitä, että aihe koskettaa monia ja halua asioiden kehittämiseksi löytyy sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. ”Kilpailumme aihe on ollut todella osuva ja ajankohtainen. Kilpailijat ovat lähestyneet aihetta monesta eri näkökulmasta ja selvästi pohtineet ratkaisuaan perusteellisesti. Joukosta löytyy hyvin innovatiivisiakin […]


Simple Share Buttons