Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 31.03.2016

Kuntoutussäätiön kokeilun tulos: Läsnätyössä innostus ja tehokkuus lisääntyvät

Ajasta ja paikasta riippumaton läsnätyö tarjoaa mahdollisuuden tehdä töitä keskeytyksettä ja silloin kun kokee itsensä tuottavaksi.


LueUutiset - 21.03.2016

Tervetuloa Osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella -seminaariin 8.4.

Sosiaalityö muuttuu monella tavalla lähivuosina ja yksi tapa vastata muutoksiin on vahvistaa ihmisten osallisuutta kehittämällä sosiaalisen kuntoutuksen toimintatapoja.


LueUutiset - 17.03.2016

Kysely: Sote-uudistus on mahdollisuus uudistaa kuntoutusta

Sote-uudistus on mahdollisuus yhtenäistää pirstaleista kuntoutusjärjestelmää, sujuvoittaa palvelu- ja hoitoketjua ja edistää asiakaslähtöisyyttä.


LueUutiset - 16.03.2016

Kuntoutussäätiön tulos kääntyi lievästi ylijäämäiseksi

Kuntoutussäätiö onnistui tasapainottamaan talouttaan, ja säätiön tulos kääntyi lievästi positiiviseksi useiden alijäämäisten vuosien jälkeen.


LueUutiset - 15.03.2016

Työnantajat tyytyväisiä: Kehitysvammaiset työntekijät sitoutuvat työhönsä ja luovat positiivista ilmapiiriä

Työnantajien kokemukset kehitysvammaisista työntekijöistään ovat erittäin positiivisia. Tämä käy ilmi vastikään valmistuneesta Kehitysvammaliiton ja Kuntoutussäätiön tutkimuksesta.


LueUutiset - 15.03.2016

Kuntoutus-lehti 1/2016: Vapaaehtoistoiminnan merkitys ja tilaus kasvussa

Suomessa on toiminut kauan vertaistukeen ja vapaaehtoisuuteen perustuvia ryhmiä, etenkin päihde- ja mielenterveystyössä. Viime vuosina oma­kohtaisen kokemuksen tuoman asiantuntijuu­den merkitys ja arvo on ymmärretty myös jul­kisella sektorilla.


LueUutiset - 07.03.2016

Osallistu kansalliseen vertaistukitutkimukseen

Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 internet-välitteisen tuen toimivuutta. Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla vastavuoroista tai heikossa asemassa olevan tukemista. Tukea on monenmuotoista ja se voi liittyä hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin. Tuen antamiseen voi vertaisten ohella osallistua […]


LueUutiset - 02.03.2016

Kuntoutussäätiö etsii assistenttia

Kuntoutussäätiö etsii pitkäaikaisesti työtöntä tai ensityöpaikkaansa etsivää, alle 30-vuotiasta nuorta assistentin tehtävään vuoden ajaksi. Nuoren palkkaus assistentin tehtävään toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -ohjelman avustuksella.


Simple Share Buttons