Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 30.01.2015

Kohti kuntoutuspäiviä, osa 12: Kuntoutuspalvelujen täysimääräinen hyödyntäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisella tavoitellaan vaikuttavaa ja kustannustehokasta palvelujärjestelmää. Uudistuksen tavoitteena on luoda myös asiakkaan kannalta sujuvammat palvelu- ja hoitoketjut.


LueUutiset - 29.01.2015

Kuntoutussäätiö haluaa kuntoutuksen hyvinvointiyhteiskunnan ydinkysymykseksi

Kuntoutussäätiö käynnistää tulevaisuuskuvansa rakentamisen. Säätiön olemassaolo perustuu arvokkaaseen yhteiskunnalliseen tehtävään. Säätiö haluaa turvata ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta kuntoutuksen keinoin. Työn päämääränä tulee olla ihmisen arvokas elämä ja arki. ”Kuntoutuksen tarve ja muodot muuttuvat koko ajan. Noin puoli miljoonaa suomalaista saa Kelan sairauspäivärahaa tai on työkyvyttömyyseläkkeellä. Tämän päälle on laskettava ikääntymisen ja työurien pidentämisen tuomat kuntoutustarpeet. […]


LueUutiset - 28.01.2015

Kohti Kuntoutuspäiviä, osa 11: Kuntoutus sote-uudistuksen myllerryksessä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on saanut alan toimijat valppaiksi jokaisen ammattiryhmän ja sairausryhmän pohtiessa omalla kohdallaan mitä nämä muutokset itselle tarkoittavat tulevaisuudessa. Näihin päiviin asti kuntoutus ei ole valtakunnallisesti ollut juuri kenenkään hoidettavana, vaan sopivaa vastuutahoa on haettu pirstaleisesta palveluviidakosta. Kuntoutuksen asemasta sote-rakenne ja -rahoitusuudistuksissa kertoo kuntoutuspäivillä valtiotieteiden tohtori Juhani S. Lehto. Lehto toimii tällä […]


LueUutiset - 27.01.2015

Kuntoutussäätiö selvittää, millaista tukea nuori tarvitsee työuransa alkuun

Kuntoutussäätiössä on vuoden ajan ollut käynnissä Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa -hanke. ”Tutkimme, minkälaista tukea työuransa alkutaipaleella olevat nuoret tarvitsevat ja miten esimerkiksi oppimisvaikeuksiin suhtaudutaan työelämässä”, projektipäällikkö Kimmo Terävä kertoo. Kesko (erityisesti Keslog ja K-citymarket) on hankkeessa yhteistyöyrityksenä ja niiden työterveyshuollot sekä työsuojeluhenkilöstö aktiivisesti mukana kehittämistyössä. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat mm. miten tunnistaa oppimisvaikeudet, […]


LueUutiset - 23.01.2015

Kuntoutussäätiön uudet kuntoutuspalvelut tukevat työllistymisessä ja opinnoissa

Kuntoutussäätiön palveluvalikoima lisääntyi vuoden alusta.


LueUutiset - 21.01.2015

Kuntoutussäätiö tutkii merenkulkijoiden kuolleisuutta ja työkyvyttömyyyttä

Kuntoutussäätiö tutkii merenkulkijoiden työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja kuolleisuutta verrattuna koko väestöön sekä soveltuvissa osin vastaavissa ammateissa maissa toimiviin palkansaajiin. Tarkoituksena on koota tietopaketti, jota voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja merenkulun vaikuttamistyössä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Merimieseläkekassan kanssa. Tutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämisyksikkö (erikoistutkija Riikka Shemeikka, tutkija Hanna Rinne, tutkija Aurora Saares ja tutkimusjohtaja Erja Poutiainen) professori […]


LueUutiset - 21.01.2015

Kohti kuntoutuspäiviä, osa 10: Työhönpaluun käytäntöjä Saksassa ja Hollannissa

Työikäisen väestön kuntoutuksella tulisi olla merkittävä rooli työkyvyttömyyden vähentämiseksi kaikkialla Euroopassa.


LueUutiset - 21.01.2015

Kuntoutussäätiön selvitys: Oppimisvaikeudet kannattaa ottaa esiin myös työpaikoilla

Oppimisvaikeudet eivät rajoitu vain kouluun ja opiskeluun, vaan voivat hankaloittaa myös työssä selviytymistä.


LueUutiset - 16.01.2015

Kohti kuntoutuspäiviä, osa 9: Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee yhteistyötä yli sektorirajojen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässämme tarvitaan moniammatillisen kuntoutusosaamisen täysimääräistä hyödyntämistä sekä kuntoutuspalvelujen saamista kiinteäksi osaksi ihmisten hyvää hoitoa.


LueUutiset - 15.01.2015

ARTSI-projekti aloittaa kehittämistyön 13 uuden järjestön kanssa

Valinnoissa painotettiin järjestöjen tuen tarvetta ja motivaatiota omien järjestelmien ja toimintakäytäntöjen kehittämiseen.


Simple Share Buttons