Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 19.12.2014

Kuntoutussäätiö selvitti: Osatyökykyiset työelämään – mistä löytyvät tukemisen keinot?

Osatyökykyisillä on usein kykyä ja halua jatkaa työssään tai työllistyä, kunhan heitä rohkaistaan löytämään omat voimavaransa.


LueUutiset - 19.12.2014

Kohti Kuntoutuspäiviä, osa 7: Työ- ja toimintakyvyn arviointi vaatii monialaista yhteistyötä

Kuntoutuslääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär saapuu maaliskuisille Kuntoutuspäiville kertomaan työttömien ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistamisesta sekä kehittämästään työ- ja toimintakyvyn arviointimallista.


LueUutiset - 12.12.2014

Kohti kuntoutuspäiviä, osa 6: Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla kuntouttavan työtoiminnan näkökulmasta

Vantaan kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista ovat kuntoutuspäivillä kertomassa kuntouttavan työtoiminnan esimies Camilla Sippola sekä palveluohjaaja Kristiina Kortelainen.


LueUutiset - 10.12.2014

Kohta raivataan kuntoutuspolkuja – Kuntoutuspäivien ohjelma valmistunut

Ensi maaliskuun kuntoutuspäivillä ei keskitytä pelkästään kuntoutusta ja sosiaali- ja terveysalaa koskeviin huoliin. Kuulemme, mitä onnistumisia on saatu aikaan nuorten palveluiden integroinnissa, oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa tai sosiaalisessa kuntoutuksessa.


LueUutiset - 08.12.2014

Uusi Kuntoutus-lehti: ”Tutkimuksesta tukea sote-suunnitteluun”

Päätoimittaja Erja Poutiaisen mukaan sote-palveluihin ja kuntoutukseen liittyvien merkittävien muutosten dokumentointiin olisi paikallaan käyttää sopivaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa kehittämistyötä.


LueUutiset - 05.12.2014

Kohti kuntoutuspäiviä, osa 5: Sosiaalisen kuntoutuksen kehittyminen kunnissa, Case Jyväskylä

Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä sosiaalinen kuntoutus on saamassa ensimmäistä kertaa lainmukaisen määritelmän, jolloin sosiaalisesta kuntoutuksesta tehdään virallisesti yksi kuntien sosiaalihuollon palveluista.


LueUutiset - 03.12.2014

Kuntoutussäätiön ja Invalidiliiton sevitys: Joukkoliikenne palvelee huonosti liikuntavammaisia ihmisiä

Kuntoutussäätiö ja Invalidiliiton kyselytutkimuksen vastasi 839 henkilöä.


LueUutiset - 03.12.2014

Suunniteltujen sote-alueiden välillä eroja terveyspalveluiden saatavuudessa, puutteita erityisesti Eteläisellä sote-alueella

Kuntoutussäätiön tutkimuksen mukaan terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnin tarve ja toteutunut käyttö on molemmilla sukupuolilla yleisintä Itäisellä sote-alueella ja harvinaisinta Eteläisellä sote-alueella.


LueUutiset - 03.12.2014

Nuorten aikuisten terveyserojen kaventamisessa huomioitava suunniteltujen sote-alueiden väliset erot sekä heikoimmassa asemassa olevat

Kuntoutussäätiö selvitti suunniteltujen sote-alueiden ja väestöryhmien välisiä eroja 20–34-vuotiaiden terveydessä ja elintavoissa.


LueUutiset - 01.12.2014

Valokuvatyöskentelyn ja tarinoiden avulla voimavarojen lähteille

Tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen, voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääntyminen sekä kuntoutuminen sellaisessa elämäntilanteessa, jossa voimavarat ovat vähentyneet. Näitä ovat esimerkiksi toipuminen sairaudesta, surusta tai jostain menetyksestä: eli tilanteet, jotka sisältävät luopumisen tunteita. Ryhmän ohjaajana toimii valokuvaterapian menetelmäohjaajakoulutuksen saanut kuntoutusohjaaja Saila Ylönen. Kurssin hinta on 200 €. Ryhmä käynnistyy 23.2.2015. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 13.2.2015 mennessä: Koulutus- ja […]


Simple Share Buttons