Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 19.12.2014

Kuntoutussäätiö selvitti: Osatyökykyiset työelämään – mistä löytyvät tukemisen keinot?

Osatyökykyisillä on usein kykyä ja halua jatkaa työssään tai työllistyä, kunhan heitä rohkaistaan löytämään omat voimavaransa.


LueUutiset - 19.12.2014

Kohti Kuntoutuspäiviä, osa 7: Työ- ja toimintakyvyn arviointi vaatii monialaista yhteistyötä

Kuntoutuslääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär saapuu maaliskuisille Kuntoutuspäiville kertomaan työttömien ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistamisesta sekä kehittämästään työ- ja toimintakyvyn arviointimallista.


LueUutiset - 17.12.2014

Tulevan toimitusjohtajan Soile Kuitusen blogikirjoitus: Hankitaan vaikuttavuutta!

”Vaikuttavuus on yksi kuntoutuksen lähtökohdista”, kirjoittaa Soile Kuitunen uudessa blogikirjoituksessaan.


LueUutiset - 12.12.2014

Kohti kuntoutuspäiviä, osa 6: Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla kuntouttavan työtoiminnan näkökulmasta

Vantaan kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista ovat kuntoutuspäivillä kertomassa kuntouttavan työtoiminnan esimies Camilla Sippola sekä palveluohjaaja Kristiina Kortelainen.


LueUutiset - 10.12.2014

Kohta raivataan kuntoutuspolkuja – Kuntoutuspäivien ohjelma valmistunut

Ensi maaliskuun kuntoutuspäivillä ei keskitytä pelkästään kuntoutusta ja sosiaali- ja terveysalaa koskeviin huoliin. Kuulemme, mitä onnistumisia on saatu aikaan nuorten palveluiden integroinnissa, oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa tai sosiaalisessa kuntoutuksessa.


LueUutiset - 08.12.2014

Uusi Kuntoutus-lehti: ”Tutkimuksesta tukea sote-suunnitteluun”

Päätoimittaja Erja Poutiaisen mukaan sote-palveluihin ja kuntoutukseen liittyvien merkittävien muutosten dokumentointiin olisi paikallaan käyttää sopivaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa kehittämistyötä.


LueUutiset - 05.12.2014

Kohti kuntoutuspäiviä, osa 5: Sosiaalisen kuntoutuksen kehittyminen kunnissa, Case Jyväskylä

Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä sosiaalinen kuntoutus on saamassa ensimmäistä kertaa lainmukaisen määritelmän, jolloin sosiaalisesta kuntoutuksesta tehdään virallisesti yksi kuntien sosiaalihuollon palveluista.


LueUutiset - 03.12.2014

Kuntoutussäätiön ja Invalidiliiton sevitys: Joukkoliikenne palvelee huonosti liikuntavammaisia ihmisiä

Kuntoutussäätiö ja Invalidiliiton kyselytutkimuksen vastasi 839 henkilöä.


LueUutiset - 03.12.2014

Suunniteltujen sote-alueiden välillä eroja terveyspalveluiden saatavuudessa, puutteita erityisesti Eteläisellä sote-alueella

Kuntoutussäätiön tutkimuksen mukaan terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnin tarve ja toteutunut käyttö on molemmilla sukupuolilla yleisintä Itäisellä sote-alueella ja harvinaisinta Eteläisellä sote-alueella.


LueUutiset - 03.12.2014

Nuorten aikuisten terveyserojen kaventamisessa huomioitava suunniteltujen sote-alueiden väliset erot sekä heikoimmassa asemassa olevat

Kuntoutussäätiö selvitti suunniteltujen sote-alueiden ja väestöryhmien välisiä eroja 20–34-vuotiaiden terveydessä ja elintavoissa.


Simple Share Buttons