Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 19.02.2013

Kenelle kuuluu vuoden 2013 Kuntouttajamitali? Ehdota!

Kuntoutussäätiön hallitus myöntää vuosittain Kuntouttajamitalin tunnustuksena kuntoutuksen hyväksi tehdystä merkittävästä toiminnasta. Mitalin saajan toiminnan on oltava ainutlaatuisuudeltaan, esimerkillisyydeltään sekä toiminnan laajuuden, vaikuttavuuden tai uutuuden suhteen merkitsevästi Suomen kuntoutustoimintaa edistävää.


LueUutiset - 14.02.2013

Kuntoutussäätiön tutkimus: Vaikeasti työllistyvät ovat vajaakuntoisia ja maahanmuuttajia

Kantaväestöstä vaikeasti työllistyviä ovat iäkkäät ja huonokuntoiset, maahanmuuttajista nuoret ja terveet.


LueUutiset - 11.02.2013

Kuntoutuksella toimintakykyä ja osallisuutta: Tutustu Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämistyöhön!

Kuntoutuksella toimintakykyä ja osallisuutta -julkaisussa esitellään säätiön tutkimus- ja kehittämistyötä, joka saa rahoituksensa Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetusta toiminta-avustuksesta. Teemoja ovat mm. MS-tautia sairastavan tukeminen työelämässä, oppimisvaikeudet ja maahanmuuttajien kuntoutustarpeet. Julkaisu luettavissa Issuu-palvelussa.


LueUutiset - 07.02.2013

Oppimisvaikeus.fi tarjoaa tietoa ja tukea nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin

Kuntoutussäätiö julkaisee uuden verkkopalvelun nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista. Sivustolla on tietoa oppimisvaikeuksista, kuten lukihäiriöstä, matematiikan vaikeuksista ja kielellisistä vaikeuksista.


LueUutiset - 17.01.2013

Klubitalot-hankkeen kehittävä arviointi käynnistyy

Kuntoutussäätiö toteuttaa Nuorten Ystävät ry:n toimeksiannosta Klubitalot-hankkeen ulkoisen arvioinnin vuosina 2013–2016. Arviointi kohdistuu Klubitalot-hankkeeseen ja siinä kehitettävään toimintamalliin. Hieman perinteisestä projektiarvioinnista poiketen arvioinnin painopistettä on siirretty projektin rakenteista ja organisoitumisesta uuden toimintamallin kehittämiseen ja juurruttamiseen.


Simple Share Buttons