Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 18.12.2012

Kuntoutus-lehti pureutuu kokonaisvaltaisesti sosiaaliseen kuntoutukseen

Vuoden viimeinen Kuntoutus-lehti on rakennettu sosiaalisen kuntoutuksen ympärille. Sosiaalista kuntoutusta on määritelty useamman vuosikymmenen ajan vaihtelevin tuloksin. Lehden tavoitteena on tuoda asiaan kokonaisvaltaisuutta muun muassa historian, kuntoutusasiakkaan sekä lainsäädännön kautta. Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja pohtii asiaa sosiaalihuollon uudistuksen kannalta. Hän näkee, että sosiaalihuoltolakiehdotus käsittelee laajempaa kohdealuetta kuin sairauden tai vammaisuuden synnyttämät tarpeet toimenpiteille. Lakiehdotuksessa korostuu kuntoutuksen […]


LueUutiset - 27.11.2012

Kuntoutussäätiön tutkimus: Kuka hakee ja pääse Kelan kuntoutukseen — ja miksi?

Sosiaalisella taustalla oli suuri merkitys Kelan järjestämään kuntoutukseen hakemiseen ja myös pääsemiseen. Nämä erot eivät kokonaan selittyneet sairastavuuseroilla. Kuntoutus voi merkittävästi vaikuttaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja ikääntyvien työurien pidentämiseen. Näissä ryhmissä kuntoutuksen hyödyntämistä on syytä tehostaa.


LueUutiset - 22.11.2012

Kuntoutussäätiö selvittämään nuorten syrjäytymistä eduskunnan tilaamaan tutkimukseen

Nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimien vaikuttavuutta koskevan tutkimushankkeen on määrä valmistua elokuun 2013 loppuun mennessä. Tutkimuksen toteuttajaksi valittiin Kuntoutussäätiö, jonka kumppaneina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Mielenterveysseura.


LueUutiset - 02.11.2012

Tiedote: Maahanmuuttajien kuntoutus edellyttää riittävää tiedottamista ja erityisosaamista

Kelan rahoittamassa tutkimuksessa ”Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina” selvitettiin rekisteriaineistojen ja asiantuntijahaastattelujen avulla maahanmuuttajien kuntoutukseen hakeutumista ja siihen pääsemistä. Tutkimuksen toteuttivat Kuntoutussäätiö ja Lapin yliopisto.


LueUutiset - 30.10.2012

Kuntoutussäätiö hakee lukivaikeudesta kärsiviä aikuisia tutkimushankkeeseen

Haemme 18–35-vuotiaita lukivaikeuksista kärsiviä tai nuoria aikuisia tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta.


LueUutiset - 23.10.2012

Saavatko maahanmuuttajat kuntoutusta? -seminaari 2.11. Kelan päätalossa.

Kela järjestää maahanmuuttajien ammatillista ja mielenterveyskuntoutusta käsittelevän seminaarin, jossa julkaistaan Kelan rahoittama ja Kuntoutussäätiön toteuttama aihetta käsittelevä tutkimus.


LueUutiset - 22.10.2012

Uusi Kuntoutus-lehti: Kuntoutusta koskeva tieto ja ammattiosaaminen yhteiseen käyttöön

Kuntoutussäätiön tutkimusjohtaja Erja Poutiainen linjaa pääkirjoituksessa, että kuntoutusta koskevan tutkimustiedon kokoaminen ja levittäminen laajemmin sosiaali- ja terveysalalla parantaisi käytännön kuntoutustoimenpiteiden kohdentamista ja suuntaamista.


LueUutiset - 02.10.2012

Kuntoutussäätiö puuttuu nuorten syrjäytymiseen tutkimuksen keinoin

Kuntoutussäätiössä on jo vuosia tehty tutkimus- ja kehittämistyötä syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi. Tällä hetkellä käynnissä on kolme erityisesti nuoriin suunnattua hanketta. Keväällä 2012 käynnistyneessä tutkimushankkeessa selvitetään rakenteellisia syitä nuorten syrjäytymiseen.


LueUutiset - 04.09.2012

Kuntoutussäätiö hakee projektisuunnittelijaa Työurien jatkamisen tuki (JAMIT) -hankkeeseen ajalle 27.9.2012 – 28.2.2014.

JAMIT-hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ESR-hanke, jossa työpaikkojen työkyvyn tukikäytäntöjen kehittäminen on yksi hankkeen kehittämistyön kohde.


LueUutiset - 30.08.2012

Kuntoutussäätiö: terveyden edistämisen määrärahojen leikkaus heikentäisi kuntoutujan asemaa

Terveyden edistämisen määrärahoista aiotaan budjettiesityksen mukaan leikata viidennes eli noin miljoona euroa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry jäsenjärjestöineen, Kuntoutussäätiö mukaan luettuna, vastustaa leikkausta. Kuntoutuksen näkökulmasta leikkaus uhkaa varhaista puuttumista esimerkiksi työstä syrjäytymiseen.


Simple Share Buttons