Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 23.11.2010

Työkyvyn tuki – koulutuskierros alkaa joulukuussa!

Työkyvyn tuki -nettimallin koulutukset alkavat 2.12. Lahdesta. Käy tutustumassa koulutusaikatauluun ja ilmoittautumisiin täältä!


LueUutiset - 18.11.2010

Punk-hanke tiedottaa: Työkyvyn tuki -toimintamallin laatimisen avuksi nettipohjainen työkirja

Työpaikan tulee yhteistyössä työterveyshuollon kanssa rakentaa työkyvyn tukemiseksi toimintamalli jo ennen työkyvyn alenemisen uhkaa. Mallissa pyritään edistämään työntekijöiden työterveyttä ja työkykyä riittävästi ja oikea-aikaisesti mm. varhaisen reagoinnin ja tuen sekä sairauspoissaolojen seurannan sekä työhön paluun tuen avulla. Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat työkyvyn tukimallia laatiessaan yhteistyöstä ja työnjaosta työkykyasioiden hoitamisessa, jolloin myös esimiestyö helpottuu ja selkeytyy. […]


LueUutiset - 02.11.2010

Kuntoutussäätiö pyrkii edistämään kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan asemaa järjestöyhteistyöllä

Kuntoutussäätiöllä on pitkä ja monipuolinen kokemus kuntoutukseen liittyvästä yhteistyöstä järjestöjen kanssa. Yhteistyö on vaihdellut sairausryhmäkohtaisista (esimerkiksi sydän, syöpä, MS-tauti, mielenterveys) kehittämis- ja arviointihankkeista laajempiin kolmannen sektorin kanssa tehtyihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä Euroopan unionin rahoittamiin projekteihin. Lisätietoja hankerekisteristämme. Kuntoutussäätiö pyrkii tulevaisuudessa entistä tavoitteellisemmin edistämään kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kuntoutussäätiössä […]


Simple Share Buttons