Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 17.12.2010

Kuntoutuksen tulokset näkyviksi vuoden 2011 Kuntoutuspäivillä!

Tervetuloa Kuntoutuspäiville! Kuntoutuksen tulokset ovat hyviä ja toimivia käytäntöjä riittää. Mutta miten saada käytäntöjä levitetyksi ja viedyksi lainsäädäntömme ja palvelujärjestelmämme kehittämisen pohjaksi?


LueUutiset - 13.12.2010

Uudessa Kuntoutus-lehdessä mm. lasten ja nuorten psykiatrisesta perhekuntoutuksesta sekä työkyvyn varhaisen tuen terpeesta

Ritva Linnakankaan, Pirjo Lehtorannan, Aila Järvikosken ja Asko Suikkasen tieteellisessä artikkelissa Lasten ja nuorten psykiatrinen perhekuntoutus: muutosten ja koettujen vaikutusten arviointi kuvataan toteutunutta Kelan psykiatrista perhekuntoutusta, siihen osallistuneita lapsia ja perheitä sekä heidän odotuksiaan kuntoutukselle. Pirkko Mäkelä-Pusan katsauksessa Työkyvyn varhainen tuki pientyöpaikoilla esitellään malli, jonka avulla työpaikat ja työterveyshuollot voivat sopia työkyvynhallinnasta, seurannasta ja varhaisesta […]


LueUutiset - 10.12.2010

Suomalainen kuntoutusjärjestelmä vaatii OECD:n seurantaraportin mukaan uudistamista

Suomessa on tehty paljon työkyvyn ylläpitämiseksi. Kuntoutusjärjestelmä vaatii kuitenkin yksinkertaistamista että tehostamista. Lisäksi esimerkiksi osatyökykyisten työllistymistä pitäisi tukea nykyistä paremmin ja etuusjärjestelmien tarjota paremmat taloudelliset kannustimet paluulle työelämään.   Tiedot selviävät OECD:n tekemästä raportista Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers, joka julkistettiin 24. marraskuuta.   Raportissa arvioidaan, miten kolmentoista OECD-maan etuusjärjestelmät ja työvoimapolitiikka tukevat […]


LueUutiset - 09.12.2010

Helsingin Psykoterapiatutkimuksen Psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa -raportti valmistunut

Helsingin Psykoterapiatutkimus on Kansaneläkelaitoksen rahoittama yhteistyöhanke, jota toteutetaan yhteistyössä HUS:n, Biomedicum Helsinki -säätiön, Kuntoutussäätiön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Helsingin Psykoterapiatutkimuksen tehtävänä on arvioida masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa käytettyjen terapiamuotojen vaikuttavuutta. Hankkeelta on ilmestynyt raportti Psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa.  Raportin ovat tehneet Paul Knekt (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), Olavi Lindfors (Biomedicum Helsinki -säätiö) […]


LueUutiset - 02.12.2010

Kuntoutuksen toimeenpano ja vaikutus -seminaarin esitykset

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry. (KUTKE) järjesti yhdessä Eläketurvakeskuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kuntoutussäätiön, Lapin yliopiston ja Suomen neurologisen kuntoutuksen yhdistyksen kanssa valtakunnallisen tutkimusseminaarin 25.–26.11.2010 Helsingissä.


LueUutiset - 01.12.2010

Uusi yleisesite ilmestynyt

Kuntoutussäätiön uusi yleisesite on ilmestynyt. Voit ladata esitteen tästä linkistä (pdf).


LueUutiset - 23.11.2010

Työkyvyn tuki – koulutuskierros alkaa joulukuussa!

Työkyvyn tuki -nettimallin koulutukset alkavat 2.12. Lahdesta. Käy tutustumassa koulutusaikatauluun ja ilmoittautumisiin täältä!


LueUutiset - 18.11.2010

Punk-hanke tiedottaa: Työkyvyn tuki -toimintamallin laatimisen avuksi nettipohjainen työkirja

Työpaikan tulee yhteistyössä työterveyshuollon kanssa rakentaa työkyvyn tukemiseksi toimintamalli jo ennen työkyvyn alenemisen uhkaa. Mallissa pyritään edistämään työntekijöiden työterveyttä ja työkykyä riittävästi ja oikea-aikaisesti mm. varhaisen reagoinnin ja tuen sekä sairauspoissaolojen seurannan sekä työhön paluun tuen avulla. Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat työkyvyn tukimallia laatiessaan yhteistyöstä ja työnjaosta työkykyasioiden hoitamisessa, jolloin myös esimiestyö helpottuu ja selkeytyy. […]


LueUutiset - 02.11.2010

Kuntoutussäätiö pyrkii edistämään kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan asemaa järjestöyhteistyöllä

Kuntoutussäätiöllä on pitkä ja monipuolinen kokemus kuntoutukseen liittyvästä yhteistyöstä järjestöjen kanssa. Yhteistyö on vaihdellut sairausryhmäkohtaisista (esimerkiksi sydän, syöpä, MS-tauti, mielenterveys) kehittämis- ja arviointihankkeista laajempiin kolmannen sektorin kanssa tehtyihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä Euroopan unionin rahoittamiin projekteihin. Lisätietoja hankerekisteristämme. Kuntoutussäätiö pyrkii tulevaisuudessa entistä tavoitteellisemmin edistämään kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kuntoutussäätiössä […]


LueUutiset - 15.10.2010

Kuntoutus-lehti 3/2010 ilmestynyt

Tieteellisessä artikkelissa tarkastellaan vaikeavammaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien kuntoutuksen nykykäytäntöjä Suomessa. Lisäksi asiaa mm. palvelusetelin käytöstä kuntoutuspalveluissa sekä Aslak-kurssista oppimisprosessina. Lue Kuntoutus 3/2010 -lehti Issuu-palvelussa.


Simple Share Buttons