Suoraan sisältöön

Kuntoutuspäivien blogi

LueKuntoutuspäivien blogi - 29.03.2017

Tervetuloa tuomariksi Työ Elämään -kilpailuun, Jouni Gustafsson!

”Suomalaiset työttömät ansaitsevat maailman parhaan tavat työllistyä”, sanoo Jouni Gustafsson. Jouni kuuluu Työ Elämään -kilpailun tuomaristoon ja on työttömien edunvalvonta- ja palvelujärjestö Tatsi ry:n toiminnanjohtaja.


LueKuntoutuspäivien blogi - 29.03.2017

Tervetuloa tuomariksi Työ Elämään -kilpailuun, Jaana Kaarela!

”Kokeilemalla ja testaamalla ketterästi eri palvelumuotoja eri toimijoiden kanssa pääsemme parempaan lopputulokseen.” Kerrotko työstäsi, Jaana. Johdan Opteamin asiantuntijapalveluita ja olen päivittäin tekemisessä asiakasorganisaatioidemme muutostilanteiden kanssa. Liiketoiminnoissa jotain vanhaa vähenee tai muuttuu, ja tilalle syntyy uusia aihioita. Yhdessä asiakkaan kanssa rakennamme ratkaisuja, jotka huomioivat niin yksilön, tiimin kuin organisaatioiden tarpeet haastavissa tilanteissa. Haluamme esimerkiksi johdon kanssa […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 27.03.2017

Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta?

Osallisuus hahmottuu 2010-luvun politiikka- ja hyvinvointiohjelmissa samanaikaisesti sekä (arvo)tavoitteeksi että keinoksi lisätä ja edistää yhteiskunnan tasa-arvoa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Usein lähtöoletuksena on, että osallisuutta lisäämällä kasvatetaan yksilötason hyvinvointia, mikä puolestaan heijastuu yhteiskuntaan sosiaalisena kestävyytenä, eheytenä sekä luottamuksen lisääntymisenä. Osallisuus on kuitenkin eräänlainen kattomääritelmä, joka kerää alleen hyvin erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia käsitteineen. Puheenvuoron tavoitteena on […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 23.03.2017

Pia Donoghue: Digitalisaatio luo mahdollisuuksia työntekijälle ja työnantajalle

Mediassa ja julkissudessa on puhuttu paljon digitalisaation tuomasta muutoksesta työelämässä. Työnantajien näkökulmasta tämä muutos otetaan vastaan suurena mahdollisuutena tehostaa ja parantaa liiketoimintaa, vaikka osin se mitä tämä tarkoittaa voi olla vielä epäselvä. Työntekijöiden näkemys muutoksesta koetaan usein uhkana tai negatiivisena asiana, joka vähentää työntekijöiden tarvetta ja tekee tietyistä ammattiryhmistä tarpeettomia. Jos ihmiskunnan kehitystä tarkastelee, olemme […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 21.03.2017

Mikko Hyttinen: Toimenpiteiden rahoittamisesta tulosten ostamiseen

Sitralla on tavoite tuoda Suomeen vaikuttavuusinvestoimisen malli, joka auttaa luomaan hyvinvointia vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti. Se on keino kanavoida yksityistä pääomaa toimijoihin tai hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteuttamistapa on tulosperusteinen rahoitussopimus (engl. Social Impact Bond, SIB). Siinä yksityinen sijoittaja rahoittaa esimerkiksi toimenpiteitä, joiden avulla maahanmuuttaja tai vajaatyökykyinen työllistyy aiempaa nopeammin […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 15.03.2017

Tervetuloa tuomariksi Työ Elämään -kilpailuun, Johannes Koponen!

”Työn muutoksesta puhutaan paljon. Unohdetaan, että työ on jo muuttunut aika paljon”, sanoo Johannes Koponen. Johannes on yksi Työ Elämään -kilpailun tuomareista ja toimii Demos Helsingin Demokratia ja kyvykkyydet -teeman johtajana.


LueKuntoutuspäivien blogi - 10.03.2017

Ohjauksen tulee taipua vahvuuksien ja tarpeiden mukaan

Luin jokin aika sitten mielenkiintoisen kirjoituksen työssäkäyvien akateemisten uraohjauksen tarpeesta. Kirjoituksessa pohdittiin, kuinka jo työssäoloaikana tarjolla oleva uraohjaus säästäisi työttömyysjaksoilta. Pitkittyneiden työttömyysjaksojen nähtiin johtuvan osaksi siitä, ettei tarkoituksenmukaista palvelua ole tarjolla heti työttömyyden alkaessa. Omassa työssäni saan tehdä yhteistyötä eri koulutustaustasta tulevien ja erilaista osaamista omaavien ihmisten kanssa. Omaa asiakaskuntaani yhdistävä tekijä on työkyvyttömyyden uhka, […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 01.03.2017

Työ elämään – kuuntelemalla sekä työntekijää että työnantajaa

”Tulee mieleen, että onko niitä työpaikkoja enää edes jäljellä sitten kun me joskus valmistumme.” Helsingin Sanomissa (19.2.2017) abit pohtivat tulevia työnäkymiä. Kovin optimistiselta näkymät eivät vaikuttaneet. Töitä ei kokemattomille ole, harva koulutus valmistaa suoraan työhön ja automatisaatio saattaa syödä loputkin valmistuville sopivat työt. Kuntoutussäätiön ja Opteamin järjestämässä Työ elämään -kilpailussa halutaan antaa ääni niille, jotka […]


Simple Share Buttons