Suoraan sisältöön

Kuntoutuspäivien 2018 blogi

LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 22.05.2018

Mikä on pitkäaikaistyöttömien fyysisen aktiivisuuden yhteys työllistymistä edistävien palveluiden käyttöön?

Bongasimme somesta ilmoituksen Kuntoutussäätiön ja opiskelijoiden yhteistyössä toteutettavista projekteista viime syksynä. Projektien teemoina olivat asiakaskokemukset. Mielenkiintomme heräsi ja lähdimme mukaan! Olimme tällöin myös ilman opinnäytetyöaihetta, joten uskoimme tämän löytyvän projektin kautta.  Projekti, jossa olemme mukana, pohjautuu Kuntouttavan työn uudistajat -hankkeeseen (KUTU). Liikkeelle lähdettiin marraskuun 2017 lopulla miettimällä menetelmää, jolla saisimme kerättyä tietoa pitkäaikaistyöttömien työllistymisen haasteista […]


LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 18.05.2018

SPIRAL-lautapelillä asiakaslähtöisyyttä kuntoutustavoitteisiin

Tavoitteen asettaminen kuntoutusjaksolle on usein haastavaa. Mielekäs ja motivoiva tavoite on asiakkaan asettama, mutta asiakaslähtöisen tavoitteen asettamista vaikeuttaa usein siihen varatun ajan rajallisuus. Tiukoissa aikaraameissa asiakas saattaa herkästi tarttua ohjaajan, tai vaikkapa läheisensä tarjoamaan vaihtoehtoon. Asiakkaan osallisuutta tukeville, ryhmätoiminnan osana helposti toteutettaville tavoitetyöskentelyn menetelmille on tarvetta.  SPIRAL-menetelmä kehitettiin Kelan tuella Tulevaisuus pelissä-hankkeessa helpottamaan asiakaslähtöistä tavoitteenasettelua. […]


Simple Share Buttons