Suoraan sisältöön

Valtakunnallinen kuntoutusverkosto: Hyvinvointialueiden panostettava kuntoutukseen – vaikuttava kuntoutus parantaa työllisyyttä ja ihmisten elämänlaatua

Yli sadan kuntoutustoimijan valtakunnallinen verkosto vaatii uusilta hyvinvointialueilta painopisteen siirtämistä kuntoutukseen. Oikea-aikainen kuntoutus luo hyvinvointia ja vähentää kalliiden sote-palveluiden tarvetta. Kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta ja terveyttä, vahvistaa työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle.

Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Tällä hetkellä suomalainen palvelujärjestelmä ei takaa kaikille kuntoutujille mahdollisuutta päästä kuntoutukseen ajoissa tai saada riittävästi palveluita tarpeeseen nähden. Viivästynyt kuntoutus aiheuttaa turhia lisäkuluja sairauspoissaoloina sekä perus- ja erikoissairaanhoidon kuormituksen kasvuna. Ilman kuntoutusta hyvät hoitotulokset valuvat hukkaan.

”Palvelujärjestelmässä painopisteen tulee siirtyä oireiden hoidosta työ- ja toimintakykyä tukevaan kuntoutukseen, jonka keskiössä on ihminen. Mitä aiemmin sosiaalisiin tai terveydellisiin ongelmiin voidaan puuttua, sitä paremmat mahdollisuudet on vaikuttaa toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Näin ehkäistään vakavampien ongelmien syntyä. Onnistuneet kuntoutustoimenpiteet ovat erinomaisen tehokas keino parantaa sosiaali- ja terveydenhuollolta vaadittua tuottavuutta”, muistuttaa valtakunnallisen kuntoutusverkoston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Anssi Kemppi Eläkeliitosta.

Vaikuttava ja oikea-aikainen kuntoutus säästää rahaa

Vaikuttava kuntoutus vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja sosiaaliturvan tarvetta. Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menettäminen on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi myös huomattava kustannus yhteiskunnalle.

”Työkyvyttömyyseläke aiheuttaa noin 50 000 euron vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle. Jos eläkkeen sijaan panostamme vuodessa vaikkapa 5000 euroa asiakkaan tarvitsemaan fysioterapiaan, voisimme ehkäistä työkyvyttömyyden menetyksen ja saavutamme järjestelmätasolla valtavia säästöjä”, muistuttaa KUVEn varapuheenjohtaja, johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Kuntoutusviikko nostaa esille kuntoutuksen merkityksen

Sekä päättäjien, palveluohjaajien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että asiakkaiden täytyy saada tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista. Nopea kuntoutukseen pääsy on avainasemassa. Kuntoutuspalveluista säästäminen lisää kokonaiskustannuksia merkittävästi.

Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n koordinoiman Kuntoutusverkoston (KUVE) toimijat tarjoavat tietoa kuntoutuksen merkityksestä. Kuntoutusviikolla 29.5.–2.6.2023 verkosto jakaa tutkittua tietoa ja kokemuksia kuntoutuksesta sosiaalisessa mediassa joka päivä. Voit jakaa omia kuntoutukseen liittyviä kokemuksiasi, huomioitasi ja kehitysideoitasi somessa, omissa verkostoissasi, kahvipöydässä tai Kuntoutuspäivillä. Keskusteluun voi osallistua kuka tahansa, sillä jokaisen äänellä on merkitystä.

Lisätietoja


KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima vaikuttajaverkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkostoon kuuluu yli 100 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa.


Sisältö päivitetty 29.05.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons