Suoraan sisältöön

Sosiaaliturvauudistuksen tulee parantaa ihmisten työllistymisedellytyksiä ja osallisuutta – velvoitteiden ja kannusteiden aika etuuksissa on myöhemmin

Suomessa valmisteilla oleva sosiaaliturvauudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa ihmisten työllistymisedellytyksiä ja osallisuutta nykyisestä. Uudistus vaikuttaa merkittävästi ja laajasti ihmisten työ- ja toimintakykyä koskeviin toimenpiteisiin ja keinovalikoimaan, lopulta myös ihmisten hyvinvointiin. Sosiaaliturvauudistus on ihmisten työ- ja toimintakyvyn parantamisen kannalta merkittävin uudistus kuntoutuksen kokonaisuudistuksen jälkeen.

Välimietinnössä pohditaan etuuksiin liitettäviä kannusteita ja velvoittavuutta. Kuntoutussäätiön mielestä tällaisten pohdintojen aika on myöhemmin. Ensin ihmisten tulee saada tarpeisiinsa osuvat, riittävät palvelut ja tuki työllistymiselleen ja osallisuudelleen. Sen jälkeen voidaan pohtia tutkittuun tietoon nojautuen kannusteita ja velvoitteita.

Kuntoutussäätiö esittää huolensa kaikista hankalimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteesta. Tällä säätiö viittaa ihmisiin, joilla on monia ja samanaikaisia ongelmia toiminta- ja työkyvyssään. Uudistus ei saa heikentää näiden ihmisten asemaa ja toimeentuloa. Sosiaaliturvauudistuksen edetessä Kuntoutussäätiö näkee tärkeänä kuulla laajasti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja yleishyödyllisiä säätiöitä. Niillä on paljon kokemusperäistä tietoa ihmisten tilanteista, tarpeista ja palveluiden toimivuudesta.

Tärkeä osa-alue Kuntoutussäätiön lausunnossa koskee ihmisten oppimisen tukea, jota Suomessa saa edelleen hyvin puutteellisesti. Oppimisen tuen kehittäminen ja nykyistä laajempi tarjoaminen lisäisi ihmisten työllistymistä sekä parantaisi mahdollisuuksia opiskeluun ja opintojen loppuun saattamiseen.

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa 22.5.2023 lausuntopalveluun.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä (pdf).


Sisältö päivitetty 23.05.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons