Suoraan sisältöön

Sosiaalisille innovaatioille tarvitaan TKI-rahoitusta

Kuntoutussäätiö vastasi Business Finlandin kyselyyn.

Sosiaaliset innovaatiot tarvitsevat rahoitusta. Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksessa ei vielä tunnisteta riittävästi sosiaalisten innovaatioiden merkitystä ja vaikutuksia.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta tulee kohdentaa tasapainoisesti myös sosiaalisten innovaatioiden tutkimukseen, kehittämiseen, kaupallistamiseen ja skaalaamiseen. Teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot eivät ole toisilleen vastakkaisia, vaan ne liittyvät lähes aina toisiinsa.

Kuntoutussäätiö painotti vastauksessaan yritysten sosiaalisen TKI-toiminnan tunnistamista ja rahoituksen kohdentamista myös kansalaisyhteiskunnan toimijoille sekä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Sosiaalinen TKI-prosessi katkeaa usein siihen vaiheeseen, kun kehitetystä inventiosta aletaan työstää laajemmin hyödynnettävää sosiaalista innovaatiota. Suomessa on hyvin vähän rahoitusta sosiaalisten innovaatioiden kaupallistamiseen ja skaalaamiseen.

Yrityksille suunnatussa TKI-rahoituksessa edellytetään uskottavaa liiketoimintasuunnitelmaa ja kansainvälistä vientipotentiaalia. Nämä voivat olla vielä kaukaisia tavoitteita.

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia tuotteita, palveluita, organisaatio- tai liiketoimintamalleja, joita käytetään ratkomaan sosiaalisia tai yhteiskunnallisia ongelmia aiempaa tehokkaammin ja tuottavammin. Sosiaalisen innovoinnin tehtävä on voimaannuttaa siihen osallistuvia.

Sosiaalinen innovaatiotoiminta edellyttää yleensä tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Sosiaalinen innovointi luo uudenlaisia suhteita ja verkostoja näiden toimijoiden välille.

Kuntoutussäätiö jätti vastauksensa Business Finlandin lähettämään TKI-toimintaa ja rahoitusta koskevaan kyselyyn 30.1.2023.

Lisätietoja

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 02.02.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons