Suoraan sisältöön

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen ja Kuntoutussäätiön tutkimus herättää kiinnostusta – Kuuntele asiantuntijamme haastattelu Yle Areenasta

Tutkimukseen osallistuneet sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleet kokivat nykyisen terveytensä ja elämänlaatunsa pääosin hyväksi tai erittäin hyväksi ja kriisinhallintaan osallistumisen positiiviseksi kokemukseksi. On kuitenkin muutamia ryhmiä, jotka voivat heikommin kuin koko joukko keskimäärin. Näitä ryhmiä olivat operaation keskeyttäneet, palveluksessa vammautuneet, useammassa operaatiossa palvelleet sekä ne, joilla viimeisimmästä operaatiosta oli kulunut vähintään kuusi vuotta.

Tukijärjestelmän koettiin toimivan hyvin fyysisten vammojen ja sairauksien kohdalla, mutta psyykkisen oireilun hoidossa näkyi haasteita oireiden tunnistamiseen, hoitoon ohjaukseen, tukimuodoista tiedottamiseen ja voinnin seurantaan liittyen.

Kriisinhallintaoperaatioissa palvelleiden tietoisuus eri tukimuodoista oli heikkoa, ja tiedottamista kaivattiin lisää. Aiemmissa suosituksissa esitetyn niin sanotun veteraanikeskuksen perustaminen voisi lisätä tietoisuutta tukimuodoista ja niiden luonteesta sekä auttaa palveluihin ohjaamisessa ja niiden järjestämisessä. Keskus toteutuisi yhden luukun periaatteella.

Vertaisuus nousi tuloksissa esiin tärkeänä voimavarana ja vertaistuki tulisikin tunnustaa vahvemmin osaksi virallista tukijärjestelmää, ja sen rahoitus ja järjestämisvastuut varmistaa myös lainsäädäntöä kehittämällä.

Kuntoutussäätiö toteutti tutkimusosuuden Oulunkylän kuntoutuskeskuksen johtamassa tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa laajasti sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutuksen ja tuen tarvetta sekä tukijärjestelmää. Ainestoina olivat

  • kysely, johon vastasi 3373 sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palvellutta henkilöä,
  • asiantuntijoiden, sidosryhmien ja eri vastuutahojen haastattelut ja tulevaisuustyöpaja sekä
  • Suomen Rauhanturvaajaliiton vertaistukipuhelimessa toimivien haastattelut.

Tutkimuksen rahoitti Maanpuolustuksen kannatussäätiö.

Syksyllä 2022 alkaa tutkimuksen Maanpuolustuksen kannatussäätiön apurahalla jatkohanke, jonka avulla kehitetään sotilaallisessa kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ryhmäkuntoutusta. Hankkeen päätoteuttaja on Oulunkylän kuntoutuskeskus ja Kuntoutussäätiö toteuttaa hankkeen arviointiosion. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Rauhanturvaajaliiton ja Vammautuneet Kriisinhallintaveteraanit ry:n kanssa.

Lue uutinen tutkimustuloksista Yle Uutisista.

Kuuntele tutkimusosuudesta vastanneen Riikka Shemeikan haastattelu Yle Areenasta.

Katso uutinen Yle Areenasta.

Lue Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa -tutkimusjulkaisu (pdf).

Lisätietoja

Shemeikka Riikka

Toimitusjohtaja, VTT, FM, dosentti

044 781 3102 | riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 07.09.2022

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons