Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön toimintavuosi 2021 oli tasapainoinen

Kuntoutussäätiössä vuosi 2021 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti tasapainoinen.

Koronavirusepidemiatilanteen jatkuessa säätiössä pystyttiin hyödyntämään edellisen vuoden aikana kehitettyjä ja käyttöönotettuja toimintatapoja.

Tutkimus- ja kokeiluyksikkö menestyi erinomaisesti hankehauissa. Hakujen läpimenoprosentti oli 71 ja se nousi noin 10 % edellisvuodesta. Yksikössä toteutettiin mm. valtioneuvoston päätöksentekoa ja Kelan kuntoutuspalveluiden kehittämistä tukevia hankkeita.

Säätiö perusti järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen kokoamaan, kehittämään ja jakamaan arviointiin liittyvää osaamista.

Kuntoutuspalveluissa jatkettiin kuntoutuksen ja toimintamallien uudistamiseen tähtäävää toimintaa. Palvelutoiminta ylitti budjettitavoitteen. Kesästä 2021 alkaen asiakasmäärissä oli havaittavissa laskua johtuen työllisyyden kuntakokeilusta.

Uutena avauksena oli yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus, jonka toteuttamisessa säätiö on mukana. Osaamiskeskusohjelmaan osallistuu säätiössä palveluiden, tutkimus- ja kokeiluyksikön sekä esikunnan asiantuntijoita. Osaamiskeskukselle on myönnetty rahoitus vuoden 2023 loppuun. Toimintaan liittyy myös laaja ESR-hankevalmistelu. Toteutuessaan ESR-hanke jatkuisi vuoden 2026 loppuun.

Säätiön työntekijöiden sairauspoissaolopäivät laskivat ja terveysprosentti nousi. Erityisesti vähenivät mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot. TULES-syistä johtuvat sairauspoissaolot kuitenkin nousivat hieman.

Henkilöstökyselyn tuloksiin nojautuen työskentelyolosuhteita pyrittiin parantamaan myös kotitoimistoissa ja työkykyä tukevia vinkkejä jaettiin työsuojelutoimikunnan kokoamana. Osa koronavirusepidemian kielteisistä vaikutuksista työkykyyn ja työhyvinvointiin voi tulla esiin vasta viiveellä. Näihin on tärkeää varautua myös säätiössä.

Säätiön edunvalvonta- ja vaikuttamistyö oli poikkeuksellisenkin aktiivista. Lausuntoja, vetoomuksia ja kannanottoja laadittiin 14 kappaletta, lisäksi osallistuttiin neljään edunvalvontaryhmään ja toimikuntaan sekä oltiin edustettuina 11 yhteisön hallinnossa. Yhteistyön ja verkostoitumisen tiivistäminen on ollut säätiön strategisena tavoitteena jo pidempään.

Säätiö jatkoi kuntoutumisen tarinoihin ja kuntoutuksen vaikuttavuuteen keskittyvän Yhteisömedian ylläpitämistä ja sisältöjen kehittämistä säätiön asiantuntijoiden sekä sidosryhmien edustajien kanssa.

Säätiön some-päivitysten potentiaalinen tavoittavuus (tuotettujen lähteiden yhteenlaskettu potentiaalinen lukumäärä) nousi lähes 80 prosenttia, ja säätiön näkyvyys uutismediassa kasvoi 17 prosenttia.

Säätiön liikevaihtotavoite vuodelle 2021 oli n. 3 miljoonaa euroa, ja toteutunut liikevaihto oli vajaat 3,1 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli reilut 172 000 euroa.

Lyhytaikaisen limiitin käyttötarve pieneni niin, ettei säätiö käyttänyt lyhytaikaista limiittiä yhdenkään tilikauden kuukauden viimeisenä päivänä. Tilinpäätöshetkellä säätiön omavaraisuusaste oli erinomainen.


Sisältö päivitetty 31.03.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons