Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö pitää STM:n valmistelemaa hyte-kokonaisarkkitehtuurityötä erinomaisena – työ tukee myös digitaalisten palveluiden kehittämistä ja yhtenäisen käsitteistön muodostumista

Kuntoutussäätiö jätti 22.6.2021 STM:n pyynnöstä lausunnon/kommentit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedonhallintaa ja digitaalisten palveluiden kehittämistä koskevaan kokonaisarkkitehtuuriluonnokseen.

Kuntoutussäätiö pitää valmisteltua kokonaisarkkitehtuuria erinomaisena. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa suomalaisten hyvinvointipalveluita ja -toimintoja. Kokonaisarkkitehtuurityössä hyvää on myös se, että sillä halutaan tukea suomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta tukevien digitaalisten palveluiden kehittämistyötä sekä luoda yhteistä ymmärrystä ja käsitteistöä hyte-toimintaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aktiivista, tavoitteellista ja verkostomaista toimintaa. Hyte-toimenpiteillä, viestinnällä ja johtamisella tavoitellaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden vahvistumista, kansantautien ja tapaturmien vähentämistä, ennenaikaisten kuolemien ehkäisyä sekä väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen pienentämistä.

Hyte-työ on yhteiskuntapoliittisesti tärkeää. Hyten avulla voidaan pidentää työuria ja tukea osatyökykyisiä jatkamaan työssä, nostaa työn tuottavuutta, vähentää julkisten palveluiden tarvetta sekä siten vähentää sote-menoja. Hyte on keskeinen osa sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Sosioekonomiset väestön hyvinvointi- ja terveyserot ovat Suomessa edelleen suuret, vaikka väestön hyvinvointi ja elämänlaatu ovat Suomessa keskimäärin parantuneet. Hyvinvointi- ja terveyserot ilmenevät myös eri alueiden ja sukupuolten välillä, ja ne näkyvät kaikissa ikäryhmissä. Erojen kaventaminen on tärkeä yhteiskuntapoliittinen tavoite.

STM:n johdolla valmisteltu kokonaisarkkitehtuurityö on tärkeä väline ohjattaessa kokonaisvaltaisesti hyte-työn suunnittelua sekä toimenpiteiden kehittämistä ja käyttöönottamista. Kyse ei siten ole ainoastaan tiedonhallinnan ratkaisuista. Arkkitehtuurityö kattaa lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut sekä niiden kehittämisen. Kokonaisarkkitehtuuri onkin toimintatapa ja työväline toiminnan ja tiedonhallinnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja johtamiseen. Kuntoutussäätiö pitää lähestymistapaa hyvänä ja tarkoituksenmukaisena.

Lue lausunto/kommentit tästä PDF-tiedostosta.

Lisätietoja:

Soile Kuitunen
Toimitusjohtaja/CEO, Valt.tri. Dr.Sc.
Kuntoutussäätiö/Rehabilitation Foundation
puh. 044 781 3117
@KuitunenSoile


Sisältö päivitetty 24.02.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons