Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön toimintavuosi 2020 oli hyvä koronavirusepidemiasta huolimatta

Kuntoutussäätiön toimintavuosi 2020 oli hyvä ja tuloksellinen koronavirusepidemiatilanteesta huolimatta. Säätiössä tehtiin yhteistyötä yli 150 järjestön, yli 30 julkisen sektorin organisaation ja yli 600 työ- ja toimintakykyään parantavan ihmisen kanssa.

Säätiön henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi olivat hyvällä tasolla. Sairauspoissaolot kuitenkin kasvoivat hieman. Terveysprosentti nousi 65 prosentista 71 prosenttiin. Säätiössä uudistettiin työkyvyn ja työhyvinvoinnin tuen periaatteita, ja valmisteltiin esihenkilöiden ja muiden vastuuhenkilöiden työn tueksi valmennusohjelmaa. Valmennusohjelma käynnistyi 2021.

Koronavirusepidemian vuoksi säätiön ryhmä- ja avoimet toiminnot siirtyivät pitkälti verkkoon, ja palveluissa otettiin käyttöön etä- ja hybridimallit. Kuntoutuspalveluissa asiakaskokemus oli erinomaisella tasolla, ja asiakkaiden keskeyttämisaste pieneni noin 15 prosentista kolmeen prosenttiin 2020.

Kuntoutussäätiö luovutti huonokuntoisen Pakarituvantie 4:n kiinteistön ja tontin vuokrasopimuksen hallinnan Hoivatiloille huhtikuussa 2020. Säätiön kaikki toiminnot keskitettiin säätiön omistamiin Pakarituvantie 5:n toimitiloihin. Valmistellut tuki- ja hallintopalveluiden muutos- ja ulkoistamistoimenpiteet saatettiin loppuun. Säätiössä parannettiin tietoturvaa sekä uudistettiin tietoturva- ja tietosuojapolitiikan periaatteita.

Koko säätiön tasolla toteutettu edunvalvonta ja viestintä oli poikkeuksellisen aktiivista. Säätiössä laadittiin yhdeksän lausuntoa, vetoomusta ja kannanottoa, osallistuttiin 10 edunvalvontaryhmään ja toimikuntaan sekä 11 yhteisön hallintoon. Kuntoutussäätiö oli edustettuna mm. ministeri Krista Kiurun kuntoutuksen pyöreän pöydän keskusteluissa ja osallistui kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman kommentointiin. Säätiö laati lausunnot kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmasta, sote-lakipaketista sekä osatyökykyisten työllistymistä koskevasta selvityksestä. Säätiön edustajat olivat myös selvityshenkilö Mäkisen työryhmän kuultavina osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallista.

Säätiö onnistui pääsemään tasapainoon tuotoissa ja kuluissa. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä säätiön tulos oli reilut 60 000 euroa ylijäämäinen. Säätiön taseessa ei enää ole alijäämää, jota taseeseen oli kertynyt ennen vuotta 2015.

Palveluyksikön liikevaihto pieneni, mutta ylitti talousarvion yli 100 000 eurolla huolimatta palvelutuotannon sulusta keväällä 2020. Kuntoutuspalveluiden kannattavuus parani 120 prosentilla vuodesta 2019, ja toiminta oli ylijäämäistä. Tutkimus- ja kokeiluyksikkö oli jälleen ylijäämäinen, kuten se on ollut vuodesta 2016 lähtien.

Huonokuntoisesta kiinteistöstä luopuminen vakauttaa säätiön käyttötaloutta ja investointitarpeita. Säätiö jatkaa vuodesta 1945 alkaen toteuttamaansa työtä ihmisten toiminta- ja työkyvyn mallien sekä koko kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi.

Lisätietoja

Soile Kuitunen
toimitusjohtaja, valt.tri.
soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi
p. 044 7813 117

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä. Visiomme on olla vetovoimaisin kuntoutuksen kehittämisympäristö. Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme kuntoutusmalleja ja kuntoutusjärjestelmää sekä innostamme kehittämiseen mukaan asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita. Kuntoutussäätiön hallinnossa ovat edustettuina SAK, EK, työeläkevakuuttajat Tela, kuntasektori sekä sote-alan järjestöjä.


Sisältö päivitetty 31.03.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons