Suoraan sisältöön

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi asetettu vuosille 2021–2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 10.3.2021 asettanut kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin. Foorumin toimikausi on 11.3.2021–31.12.2023.

Foorumia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä. Kehittämisfoorumin tehtävänä on ennakoida ja kuvata kuntoutuksen osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä tehdä ehdotus siitä, miten koulutus- ja tutkimusjärjestelmää tulisi kehittää vastaamaan kuntoutusosaamisen tarpeita. Lisäksi foorumin tehtävänä on käsitellä valtakunnallisella tasolla koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehitystarpeisiin.

Foorumin perustamisen taustalla on kuntoutuksen uudistamiskomitean mietintö vuodelta 2017, jossa todettiin muun muassa, että kuntoutuksen tutkimus on hajanaista ja verkostoyhteistyö tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toteuttavien toimijoiden välillä on sirpalemaista. Kuntoutuksen uudistamiskomitean toteuttaman kartoituksen mukaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten lisäksi Kansaneläkelaitoksella on merkittävä rooli alan tutkimuksen ja kehittämisen rahoittajana ja toteuttajana. Julkisten organisaatioiden lisäksi alan tutkimusta toteuttavat myös yksityiset säätiöt ja järjestöt. Kuntoutusalan kehittämisfoorumissa tutkimus tuleekin nostaa koulutuksen rinnalle.  Kuntoutusalan tutkimuksen tietopohjan selvittäminen on tarpeen, jotta kuntoutusalan toimijat voivat jäsentää samanaikaisesti sekä tutkimusta ja TKI:tä että niistä kumpuavaa koulutustoimintaa tutkimusstrategian valmistelussa.

Kehittämisfoorumin tehtävänä on tuottaa suunnitelma kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024–2030.  Suunnitelmaan sisältyy selvitys työelämän kehittämistarpeista, ehdotukset perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen rakenteen kehittämisestä sekä ehdotuksen kuntoutuksen tutkimusstrategiaksi. Foorumin kehittämisteemoja ovat kuntoutuksen koulutusten tilannekuva ja rakenne, koulutusten osaamisprofiilit, kuntoutuksen ja sen koulutuksen tutkimus sekä kuntoutusalan työvoimatarve ja sen saatavuus. Suositusten toimeenpanosta päätetään foorumin työskentelyn jälkeen.

Kehittämisfoorumi kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Foorumi voi työnsä organisoimiseksi muodostaa temaattisia ryhmiä ja kuulla asiantuntijoita.

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Soile Kuitunen on nimetty kehittämisfoorumin jäseneksi. Kuitunen toimii myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolian muodostaman monialaisen kuntoutuksen osaamiskeskittymän puheenjohtajana.

Lisätietoja

Soile Kuitunen
Puh. 044 7813 117


Sisältö päivitetty 16.03.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons