Suoraan sisältöön

Sote-uudistus on myös HYTE-uudistus

Kuntoutussäätiö painottaa, että sote-uudistus on keskeisesti myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava uudistus. Säätiön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onkin nostettava keskeiseksi yhteiskuntapoliittiseksi kysymykseksi sote-rakenneuudistuksen rinnalle.

Sote100-lakipaketissa keskeinen asia on hyvinvointialueen ja kuntien välisten vastuiden, yhteistyömuotojen ja vuoropuhelun selkeä määrittely ja järjestäminen. Tämä koskee etenkin niitä tehtäviä, joissa sekä hyvinvointialueella että alueen kunnilla on jatkossa alueellisia ja kunnallisia tehtäviä, kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Säätiön lausunnossa korostetaan, että kansalaisjärjestöt ovat merkittävä toimija hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Niiden toiminta hyvinvointialueilla ja kunnissa on monipuolista ja kattavaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille osa kunnista saattaa vähentää järjestöavustuksia. Tuolloin on suuri riski, että joidenkin järjestöjen toiminta hiipuu tai lakkaa jopa kokonaan, ja asukkaat jäävät vaille järjestöjen tuottamaa tukea ja toimintaa. Tämä kehityskulku tulee estää.

Sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat Suomessa edelleen suuria ja Suomen terveyspalvelujärjestelmä on yksi Euroopan eriarvoisimmista.  Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen tulee olla keskeinen tavoite sote-uudistuksessa.

Palveluissa ja palvelukokonaisuuksissa erityistä huomiota tulee kiinnittää niihin ihmisiin ja ryhmiin, joilla on runsaasti ja erilaisia toimintakyvyn ja työkyvyn haasteita, sekä syrjäytymiseen liittyviä riskejä.

Linkki Kuntoutussäätiön lausuntoon (pdf).

Lisätietoja

Soile Kuitunen
toimitusjohtaja
puh. 044 7813 117


Sisältö päivitetty 24.02.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons