Suoraan sisältöön

Kasvuportfolio 2.0 tunnistaa Suomelle lupaavia kasvumahdollisuuksia – yksi nousevista kärjistä hyvinvoinnissa on kuntoutus

Keväällä 2020 käynnistynyt Kasvuportfolio 2.0 –hanke on valmistunut. Yhdeksi nousevista kärjistä sosiaalisessa ja taloudellisessa kestävyydessä sekä hyvinvoinnissa tunnistettiin kuntoutus.

Toimiva, hyvinvoiva yhteiskunta edellyttää sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Kasvuportfolion mukaan sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys nojaavat vähäpäästöiseen rakennettuun ympäristöön, älykkääseen liikkumisen muotoisin sekä toimivaan ja turvalliseen tietoverkkoinfrastruktuuriin.

Väestön ikääntyminen, pandemiat sekä ihmisten eriarvoisuuden vähentäminen luovat globaalit markkinat terveysteknologialle, lääkekehitykselle sekä yksilöiden ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäville ratkaisuille. Kuntoutus on tärkeä osa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia.

Kaikkiaan Suomelle merkittäviä kasvumahdollisuuksia, joita voidaan vauhdittaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla, tunnistettiin 27.

Kasvuportfolion laadintaan osallistui lähes 400 asiantuntijaa sen eri vaiheissa. Työstä vastasivat työ- ja elinkeinoministeriö ja Talent Vectia Oy.

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen osallistui kasvuportfolion laadintaan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden sekä erityisesti hyvinvoinnin osa-alueella.

Hankkeet tuloksista laadittu loppuraportti ja kasvumahdollisuuksien kuvaukset ovat saatavilla tem.fi/kasvuportfolio. Sivustolta löytyy myös prosessista kertova blogi.


Sisältö päivitetty 14.09.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons