Suoraan sisältöön

Osatyökykyisten työllistyminen koronan aikaan -juttusarja on käynnistynyt

Kuntoutussäätiö julkaisee Tie työelämään -verkkopalvelussa kesän 2020 aikana juttusarjan osatyökykyisten työllistymisestä koronan aikaan. Kysymme joukolta päättäjiä, asiantuntijoita, kuntoutuspalveluiden tuottajia ja osatyökykyisiä, mitä osatyökykyisten työllistymiselle kuuluu juuri nyt.

Vaikka Suomen talous hiipuu, on tärkeää pitää kiinni kunnianhimoisista työllisyystavoitteista. Monella alalla on tälläkin hetkellä työvoimapulaa. On myös selvää, että työllisyysasteen nostaminen Suomessa edellyttää, että nykyistä useampi osatyökykyinen on mukana työelämässä.

Osatyökykyisiä on paljon. Noin 600 000 suomalaista arvioi, että jokin vamma tai sairaus vaikuttaa heidän työllistymiseensä ja työssä jatkamiseensa. Näistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000. Ulkopuolella olevista 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä tähän. Pelkästään tämän joukon työllistämisellä päästäisiin lähelle hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista.

Keväällä 2019 Suomessa oli historiallinen tilanne, kun osatyökykyisten työllisyystilanne oli paras vuosikymmeniin. Tätä ei tilastojen perusteella ole aiemmin samalla tavalla tapahtunut. Myönteistä kehitystä on ehdottoman tärkeää jatkaa!

Osatyökykyisten työllistymisen esteenä ovat usein ennakkoluulot sekä tiedon puute. Asenteissa on kuitenkin havaittu tapahtuneen merkittäviä muutoksia. Tutkimusten mukaan vuonna 2006 työnantajat suhtautuivat nihkeästi osatyökykyisten palkkaamiseen. Vuonna 2017 työnantajista 80 prosenttia suhtautui osatyökykyisiin työnhakijoihin myönteisesti. Työkyvyn sijaan tärkeimpinä rekrytointikriteereinä pidetään nyt henkilön motivaatiota ja osaamista.

Juttusarjamme on käynnistynyt Verven kuntoutusjohtaja Oili Alatorvisen haastattelulla ”Osatyökykyiset tarvitsevat räätälöityä, yksilöllistä tukea”. Haastattelu löytyy Tie työelämään -verkkopalvelun blogista.

Päivitys: Tie työelämään -verkkopalvelu on sulkeutunut. Haastattelu on edelleen luettavissa Kuntoutussäätiön julkaisussa Vajaakuntoisesta osatyökykyiseksi, osatyökykyisestä työkykyiseksi (pdf).


Sisältö päivitetty 01.08.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons