Suoraan sisältöön

Tiedote: Liito-opas harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille julkaistu digiversiona

Liike jatkuu – tieto tukee -hankkeessa tarjoamme harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa sekä käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen ohjaustyössä. Nyt hankkeen opas erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen on valmis!

Oppaassa keskitytään autismin kirjon, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseen. Opas on tarkoitettu työvälineeksi ja ajatusten herättäjäksi valmentajille sekä ohjaajille. Olemme koonneet tietopaketin erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaamiseen; miten ADHD, autismin kirjo tai oppimisvaikeudet voivat näyttäytyä harrastustoiminnassa. Lisäksi oppaassa on käytännön vinkkejä ohjaustyöhön. Pidämme tärkeänä myös vanhempien mukaan ottamista hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi kodin ja harrastusten välille. Oppaan lopusta löydät lomakkeen, jonka toivomme auttavan vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja tuen tarpeen sanoittamisessa.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia, jotka voimme huomioida oppaan mahdollisessa seuraavassa versiossa. Palautetta oppaasta voi lähettää allekirjoittaneelle. Myös painettu versio tulossa pian.

Lue opas Yhteisömediasta.

Lisätietoja

Julia Anttilainen
Projektipäällikkö
044 781 3010
julia.anttilainen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 06.09.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons