Suoraan sisältöön

Kuntoutus vahvasti hallitusohjelmassa – toteutus turvattava

Antti Rinteen (sd.) johdolla käydyt hallitusohjelmaneuvottelut on saatu päätökseen. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, Kuntoutussäätiö ja Suomen Kuntoutusyrittäjät ovat vedonneet kevään aikana päättäjiin tuoden esille kuntoutuksen merkitystä ajan haasteissa. Esitimme hallitusohjelmaneuvotteljoille, että kuntoutus on kirjattava hallitusohjelmaan. Olemme tyytyväisiä, että näin tapahtui. Odotamme innolla näiden asioiden toteutumista käytännössä ja olemme valmiita työskentelemään asian puolesta, sillä toteutus on turvattava.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi pitää hyvänä sitä, että on päätetty edetä vuonna 2017 työnsä päättäneen Kuntoutuskomitean ehdotusten pohjalta.

– Kuntoutusjärjestelmän uudistaminen on nostettu hallitusohjelmassa hankkeen tasolle. Kuntoutusuudistus on kirjattu sekä hyvinvointipalvelu-, että työvoimaosuuksiin. Hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys edellyttää, että  huomattavasti isompi osa nyt työelämän ulkopuolella olevista työllistyy ja osatyökykyiset pystyvät jatkamaan työssä, Järvi sanoo.

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen muistuttaa, että kuntoutus onkin yksi tehokkaimmista keinoista nostaa väestön työllisyysastetta ja näin ollen tukee hallitusohjelman työllisyystavoitetta.

– Kuntoutuksella tuetaan osatyökykyisten työllistymistä, ehkäistään nuorten koulutuspolkujen katkeamista ja työelämästä syrjään jäämistä. Sillä tuetaan myös ikääntyvien työssä jatkamista. Kuntoutus auttaa maahanmuuttajien kotoutumisessa ja työllistymisessä. Ihmisten työ- ja toimintakyvyn säilyttämisellä on niin kansanterveydellisesti kuin    kansantaloudellisestikin suuri merkitys. Kuitunen jatkaa.

Kuntoutuksella pystytään myös vähentämään ikääntyneen väestön kallista hoidon ja hoivan tarvetta tai laskemaan tarvittavan hoidon ja hoivan intensiteettiä. Kuntoutusta tarvitaankin ikään katsomatta, myös hoidon ja hoivan rinnalla.

– Kuntoutusjärjestelmän uudistamisen lisäksi laaditaan poikkihallinnollinen ikäohjelma, jonka puitteissa lakia ikäihmisten toimintakyvystä parannetaan. On tärkeää, että pysymme kunnossa ja toimintakykyisinä myös vanhuusiässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten kuntoutuksen tarve erityisesti ennaltaehkäisevänä toimintana kasvaa. Tuki- ja liikuntaongelmat koskettavat koko väestöämme ja niihin on puututtava ajoissa iästä riippumatta. Näin vältymme ongelmien kroonistumiselta ja joskus myös mahdollisilta leikkauksilta, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen painottaa.

Lisätietoja:
Hanna-Kaisa Järvi, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, p. 0407547728
Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö, p.  0447813117
Marja Kinnunen, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, p. 0503545635

Liitteet


Sisältö päivitetty 04.06.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons