Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö käynnistää SPR:n ystävätoiminnan arvioinnin – toimintaan osallistuvien kokemuksia kartoitetaan ensi kertaa

 

Kuntoutussäätiössä käynnistyy Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan arviointi. Ensi kertaa kartoitetaan ystävätoimintaan hakeutuneiden henkilöiden kokemuksia yksinäisyydestä ja ystävätoiminnan merkitystä kahdenkeskisissä ystävätapaamissa. Arviointi toteutetaan haastatteluilla ja kyselyillä.

 

Yksinäisyyden kokemuksia on maassamme varsin laajalti

Yksinäisyyden taustalla voi olla esimerkiksi terveyden tai liikuntakyvyn rajoituksia, omaisten asuminen kaukana tai mielenterveysongelmia. Toiminnallinen tai terveydellinen rajoite voi monilla johtaa kipeisiin yksinäisyyden kokemuksiin, etenkin vanhuksilla. Myös omaisten asuminen kaukana ystävätoimintaan hakeutumisesta on yleinen syy tulla mukaan ystävätoimintaan.

 

SPR:n ystävätoimintaa jo 60 vuoden ajan

SPR:n ystävätoiminta käynnistyi sotasairaaloiden ystävävierailuina jo 60 vuotta sitten. Kun jo tuolloin voitiin todeta, että ystävävierailut edistivät loukkaantuneiden toipumista, ystävätoiminnasta kehittyi oma toimintamuoto, jossa kohdattuja asiakkaita on tällä hetkellä 31 000 ja mukana on 8200 vapaaehtoista ystävää. Nykyisin ystävätoimintaa hyödynnetään erityyppisissä laitoksissa, vankiloissa, avoimissa kohtaamispaikoissa, asiointiapuna, omaishoitoperheiden tukena sekä kahdenkeskisenä ystävätoimintana, joka on tämän arvioinnin kohteena.

 

Arviointi tuo esille ystävätoiminnan vaikutuksia ja merkityksiä

Kuntoutussäätiön ystävätoiminnan arvioinnin tavoitteena on tuoda esille ystävätoimintaan hakeutuneiden kokemuksia ja tapaamisten merkitystä asiakkaille. Haastatteluaineiston avulla arvioidaan myös, onko ystävätoimintaan osallistuminen vaikuttanut laajemmin asiakkaiden arkeen ja totuttuihin tapoihin. Myös syntyneitä ystävyyssuhteita arvioidaan selvittämällä mm. onko ystävyyssuhteista tullut ystäväasiakkaille pinnallista kohtaamista merkityksellisempiä tai onko ystävyystoiminta onnistunut lisäämään johonkin ryhmään kuulumisen tunnetta.

 

Lisätietoja

Henna Harju, arviointipäällikkö, p. 044-7813151, henna.harju@kuntoutussaatio.fi

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, p. 0 020 701 2123, maaret.alaranta@redcross.fi


Sisältö päivitetty 30.11.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons