Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön tutkimus: Työllistymispalveluita suunnitellessa huomioitava, etteivät maahanmuuttajat ole yhtenäinen ryhmä

TE‐toimiston kotoutumista edistäviin palveluihin ohjautuu maahanmuuttajia, jotka ovat työllistymispolun alussa ja jotka tarvitsevat tukea ja monenlaisia palveluita avoimille työmarkkinoille päästäkseen. Kotoutumissuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet eivät yksinään ole aina riittäviä. Työllistymisen tueksi tarvitaan myös avoimia työmarkkinoita lähellä olevia palveluita, kuten palkkatuettua työtä, kunhan ensin on varmistettu, että maahanmuuttajilla on niihin tarvittavat edellytykset. Erityisesti naisten työllistymiseen tulisi kiinnittää huomiota.

Muun muassa nämä asiat nousivat esille Kuntoutussäätiön toteuttamasta tutkimuksesta eduskunnan tarkastusvaliokunnalle.

Tutkimuksessa tarkasteltiin laajalla rekisteriaineistolla TE‐toimiston kotouttamistoimenpiteiden piirissä olevia, työnhakijaksi vuosina 2007‐2010 ja 2011‐2014 ilmoittautuneita ulkomaiden kansalaisia.

”Naisten työllistyminen oli miehiä harvinaisempaa jokaisessa toimenpiteessä. Olisi tärkeä saada myös maahanmuuttajanaiset osaksi suomalaista työelämää”, Kuntoutussäätiön tutkija Hanna Rinne sanoo.

Maahanmuuttajien osaaminen ja tarpeet olisi tärkeä kartoittaa hyvin jo työnhakuhetkellä, jotta heidät osataan ohjata oikeiden palveluiden pariin. Palvelutarpeen arviointi on tärkeää myös varsinaisten kotoutumiskoulutuksen jälkeisien palveluiden suuntaamisessa ja palvelukokonaisuuksien muodostamisessa.

Palveluita suunnitellessa tulee ottaa huomioon, etteivät maahanmuuttajat ole yhtenäinen ryhmä. Myös kotoutumisen kaksisuuntaisuudella, suomalaisen yhteiskunnan sopeutumisella monimuotoiseen yhteiskuntaan, edesautetaan maahanmuuttajien työllistymistä.


Avaa eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen tästä (pdf).

Avaa aiheeseen liittyvä Slideshare-esitys tästä.


Lisätiedot

Rinne Hanna (toimivapaalla)

Tutkija

044 781 3104 | hanna.rinne@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 16.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons