Suoraan sisältöön

Mikä on pitkäaikaistyöttömien fyysisen aktiivisuuden yhteys työllistymistä edistävien palveluiden käyttöön?

Bongasimme somesta ilmoituksen Kuntoutussäätiön ja opiskelijoiden yhteistyössä toteutettavista projekteista viime syksynä. Projektien teemoina olivat asiakaskokemukset. Mielenkiintomme heräsi ja lähdimme mukaan! Olimme tällöin myös ilman opinnäytetyöaihetta, joten uskoimme tämän löytyvän projektin kautta.  Projekti, jossa olemme mukana, pohjautuu Kuntouttavan työn uudistajat -hankkeeseen (KUTU).

Liikkeelle lähdettiin marraskuun 2017 lopulla miettimällä menetelmää, jolla saisimme kerättyä tietoa pitkäaikaistyöttömien työllistymisen haasteista ja mahdollisuuksista. Menetelmän täytyi olla ”simppeli” ja se tulisi toteuttaa useammin lyhyellä aikavälillä. Projektissa oli lisäksemme toinen opiskelija ja hän toikin idean Pulssimittarista, jota oli kehitelty Kuntoutussäätiön solussa edellisvuonna. Tänä vuonna tätä voitaisiin kehittää eteenpäin oikeilla asiakkailla. Pulssimittaria alettiin työstämään. Lopulliseen pulssimittariin teemoiksi valikoituivat työllistymistä edistävät toimet, liikunta ja uni. Vuoden 2018 vaihteessa mittaristoa testattiin sekä mukaan saatiin aktiivisuusrannekkeet ja hanke starttasi.

Kuntoutussäätiö on siis opinnäytetyömme toimeksiantaja. Opinnäytetyössä selvitetään pitkäaikaistyöttömien fyysistä aktiivisuutta sekä sen yhteyttä työllistymistä edistäviin toimiin pääkaupunkiseudulla. Onko siis fyysisellä aktiivisuudella yhteyttä työllistymistä edistävien palveluiden käyttöön, entä verkostoitumiseen? Kohderyhmänä ovat yli 20-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät pääkaupunkiseudulta. Ryhmän koko on 17 henkilöä.

Tiedonkeruumenetelminä käytetään edellä mainittua Pulssimittaria sekä osallistujien käyttämiä aktiivisuusrannekkeita. Pulssimittarissa tutkimusta koskevat kysymykset perustuvat työllistymistä edistäviin toimiin ja liikuntaan. Mittareista saadaan analysoitavaa dataa helmi- ja maaliskuun ajalta. Kyseessä on kvantitatiivinen sekä kvalitatiivinen eli mixed method -tutkimus. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työelämään uutta tietoa pitkäaikaistyöttömän fyysisestä aktiivisuudesta. Lisäksi tavoitteena on tuoda tietoa verkostoitumisesta työelämässä sekä työllistymistä edistävien palvelujen käytöstä.

Opinnäytetyötä tehdään kahden koulutusalan voimin. Mukana on toimintaterapian opiskelija sekä kaksi kuntoutuksenohjaaja opiskelijaa. Työskentely tapahtuu moniammatillisena tiiminä. Opinnäytetyöhön saadaan näin näkökulmaa molemmilta aloilta.

Yhteydenpito Kuntoutussäätiön kanssa on toiminut sähköpostitse sekä Trellon avulla. Ajatusten vaihto on ollut sujuvaa, mutta tietysti välillä kaipaisi kasvotusten tapaamista. Näin asiat olisivat vaivattomampia käydä läpi ja asioiden oikein ymmärtäminen helpompaa. Muutoin projektissa mukana olo on ollut hieno kokemus ja etenkin mahdollisuus päästä konkreettisesti tekemään asioita ajankohtaisten, tärkeiden asioiden eteen! Se on myös opettanut uutta projektityön saloista.

Työn aloitus haki kyllä “paikkaansa” melko pitkään ja aluksi projekti oli opinnäytetyöksi aivan liian laaja. Aihealueita oli paljon ja saimmekin palautetta, kuinka ajattelemastamme opinnäytetyöstä saisi monta ns. pientä opinnäytetyötä. Lisäksi suunnitteilla oli toinen vertaisryhmä Jyväskylästä Helsingin ryhmän rinnalle. Työn laajuuden selvittyä aloimme karsia asioita. Vertaisryhmä unohdettiin sekä useampi tutkittava alue, kuten esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien unidataotannat. Nyt opinnäytetyön suunnitelma on loksahtanut uomiinsa ja aihe rajautunut selkeäksi, jossa on selvät pääteemat. Tällä hetkellä olemme mittaridatojen analyysivaiheessa. Opinnäytetyön valmistuminen on suunniteltu kesäkuulle 2018.


Teksti

Camilla Kirsilä, Maria Lesonen, kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Jenna Vierijärvi, toimintaterapeutti (AMK) opiskelijat


Kuntoutuspäivillä to 7.6. työryhmässä 3 toteutetaan kehitysideoiden Leijonanluola, jossa kuntoutuksen opiskelijat esittelevät kokeilukulttuurin hengessä luotuja, kuntoutukseen liittyviä uusia ratkaisuja. Opiskelijat ovat muotoilleet olemassa olevia kuntoutusprosesseja ja -malleja tai kehitelleet kokonaan uusia ratkaisuja osana JAMKin ja Kuntoutussäätiön yhteistä kuntoutuksen kiihdyttämöä. Ammattilaisista koostuva tuomaristo sparraa ja arvioi esitettyjä ideoita, niiden toteutusta ja levittämismahdollisuuksia.

Työryhmä järjestetään yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK:n kanssa.Sisältö päivitetty 22.05.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons