Suoraan sisältöön

Uusi julkaisu tuo esiin sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksia muuttuvassa hyvinvointiympäristössä

Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia -julkaisu on ajankohtainen puheenvuoro sosiaalisen kuntouksen näkökulmista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalvelujen muutosvaiheessa. Julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen kuntoutuksen sijoittumista osaksi palvelujärjestelmää. Toinen osa tarkastelee erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen lähestymistapoja. Viimeisessä osassa kuvataan sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ja toiminta-alueita.

Kirjoittamiseen on osallistunut Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU) toimivia sekä muita sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia ja asiantuntijoita. He ovat yhdessä asiakkaiden kanssa ideoineet, luoneet, kehittäneet ja testanneet sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja eri puolilla Suomea.

Kuntoutussäätiö oli yksi SOSKU-hankkeen toteuttajista.

Julkaisu

Kostilainen, Harri & Nieminen, Ari (toim.) (2018) Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, Diak Työelämä, 13. Tampere: Juvenes Print Oy.

 

 

 


Sisältö päivitetty 13.04.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons