Suoraan sisältöön


Tutkijablogi

Kuntoutuksen prosessikiihdyttämössä muotoillaan yhdessä kuntoutusta

Kuntoutuksen prosessikiihdyttämö kehitettiin kuntoutuksen yhteiskehittämisen alustaksi. Tällä alustalla erityyppiset kuntoutuksen toimijat voivat yhteistyössä muotoilla kuntoukseen liittyviä tuotteita, palveluja tai prosesseja.

Kuntoutussäätiö ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK käynnistivät lokakuussa 2016 ensimmäisen kuntoutuksen prosessikiihdyttämön. JAMK, jonka vahvuusalue on monialainen kuntoutus, on vuoden 2017 alusta toiminut yhdessä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa kuntoutuksen osaamiskeskittymänä. Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä, jossa kuntoutuksen tutkimus- ja palvelutoiminta muodostavat yhdessä kuntoutuksen Living Labin. Living Lab kehittää kuntoutuksen uudistuksen välineitä koko Suomelle. Kuntoutussäätiön ja JAMKin yhteinen prosessikiidyttämö on kuntoutuksen ketterän uudistamisen ja konkreettisten ratkaisujen yhteisöllisen luomisen väline, jossa kohtaavat tutkijat, opiskelijat, kuntoutujat ja kuntoutusalan toimijat ja järjestöt.

Kuntoutuksen prosessikiihdyttämö on fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen vuorovaikutuksen kenttä. Kiihdyttämö käynnistyi yhteisellä kohtaamisella. JAMKin opiskelijat kutsuttiin mukaan Kuntoutussäätiön attraktiivisiin soluihin, joiden johdossa toimivat aihepiirin asiantuntijat, atraktorit. Solujen teemoina olivat 1) tiedonkäsittelyn ja oppimisen edistäminen, 2) vaikuttavuuden arviointi sekä 3) kuntouttava työ, uuden työn muotoilu, ja osallisuus, alueet ja elinvoima. Opiskelijat valitsivat solun ja sen sisällä tapahtuvan kehittämiskohteen mielenkiintonsa mukaan.

Kehittämiskohteet olivat nopeita muotoilu- ja selvitystehtäviä, joilla oli liittymäkohtia Kuntoutussäätiön tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoimintaan. Atraktorien rooli oli sparrata ja mahdollistaa soluissa tapahtuva kehittämistoiminta. Solujen työskentelyssä ja yhteydenpidossa hyödynnettiin erilaisia digitaalisia välineitä, kuten Trelloa ja Skypeä sekä wordpress-alustalla tuotettua blogia. Samoin useissa kehittämistehtävissä käytettiin digitaalisia ratkaisuja. Ajoittain pidettiin koko kiihdyttämön yhteisiä Skype-kokoontumisia. Prosessikiihdyttämöä koordinoivat yhteistyössä Kuntoutussäätiön tutkimustoiminnan ja JAMKin opetustoiminnan edustajat.

Kiihdyttämön loppuhuipennus tapahtui kuntoutuksen leijonanluolassa, joka järjestettiin Kuntoutuspäivillä kesäkuussa 2017. Leijonanluolassa opiskelijat esittelivät muotoilemansa kuntoutusratkaisut mm. pitchausten ja videoiden avulla. Leijonanluolaa tuomaroi arvovaltainen, kuntoutuksen eri alojen asiantuntijoista koostuva raati, joka valitsi parhaan kehitellyn kuntoutusratkaisun. Kuntoutuksen leijonanluolaa sponsoroi Keskenäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Kuntoutuksen prosessikiihdyttämön ensimmäisessä vaiheessa, joka kesti lokakuusta 2016 kesäkuuhun 2017, Kuntoutussäätiö ja JAMK loivat yhdessä hyvin toimivan kuntoutuksen prosessikiihdyttämön konseptin. Kokeilu osoittautui onnistuneeksi, ja yhteistyötä päätettiin jatkaa. Toinen kuntoutuksen prosessikiihdyttämö käynnistyi syksyllä 2017 ja sen tuloksia esitellään Kuntoutuspäivillä kesäkuussa 2018.

Shemeikka Riikka

Toimitusjohtaja

044 781 3102 | riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi


Simple Share Buttons