Suoraan sisältöön

Kuntoutusakatemia: Oppimisvaikeudet ja mielenterveysongelmat haastava yhdistelmä – mutta tukea on saatavilla

Oppimisvaikeudet sekä mielenterveyteen liittyvät ongelmat vaikuttavat negatiivisesti aikuisiällä koulutuksen tasoon sekä työllistymistilanteeseen. Kuntoutussäätiön järjestämässä Kuntoutusakatemiassa 20.92017 kävi ilmi, että huonoin koulutustaso on heillä, joilla on samaan aikaan sekä mielenterveysongelmia että oppimisvaikeuksia.

Kuntoutusakatemiassa kysyttiin, miten tukea nuoria ja aikuisia oppimisen ollessa vaikeaa. Kuvassa Kuntoutussäätiön johtava tutkija Erja Poutiainen.

Väitöskirjaansa aiheesta tutkiva Anna-Kaija Eloranta totesi kuitenkin, että tutkimuksien mukaan nuorena saatu koettu tuki vaikuttaa monella tavalla positiivisesti aikuisiän elämäntilanteeseen verrattaessa heihin ketkä eivät kokeneet saaneensa tarpeeksi tukea. Tuki näkyy usein esimerkiksi parempana koulutustasona, työllistymistilanteessa sekä vähentyneillä mielenterveysongelmina. Oppimisvaikeuksista kärsivien syrjäytymistä voidaan siis ennaltaehkäistä erilaisilla tukitoimenpiteillä.

Kuntoutussäätiössä ollaan tutkittu ja kehitetty menetelmiä oppimisvaikeuksista kärsiville 1980-luvulta saakka. Kuntoutusakatemiassa oli esimerkiksi esillä kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista (Komo) sekä NUTTU–ryhmät oppimisen ja mielenterveyden pulmiin.

Kuntoutussäätiön johtava tutkija Erja Poutiainen totesi, että Komo on toimiva menetelmä oppimisen ja mielenterveyden ongelmien alustavaan seulontaan. KOMO-kysely on ammattilaisille tarkoitettu oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kartoittava seulontamenetelmä. Kyselyn avulla voidaan esim. kouluissa tunnistaa nuoria, joiden oppimisen vaikeudet ovat aiemmin jääneet tunnistamatta.

NUTTU-hankkeessa keskitytään alle 25-vuotiaisiin oppimis- ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten auttamiseen ryhmäsessioiden avulla. Nuoret olivat kokeneet näiden sessioiden auttaneen heitä ja tuoneen heille tarvittavaa vertais- ja asiantuntijatukea. Hankkeen asiantuntija Tuula Mentula Kuntoutussäätiöstä totesi hankkeen tuoneen myös ilmi sen, että liian monen lapsen ja nuoren oppimisvaikeudet jäävät kouluissa huomaamatta

Myös oppimisvaikeus.fi-sivustoa esiteltiin Kuntoutusakatemiassa. Sivustoon on koottu tietoa oppimisvaikeuksista sekä erilaisista tukimuodoista. Kuntoutussäätiöllä on halua jatkokehittää verkossa tapahtuvaa oppimisvaikeuksiin liittyvää palvelua valtakunnallisesti. Neuropsykologian erikoispsykologi Johanna Nukari Kuntoutussäätiöstä totesi, että enemmän oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa tarvitaan. Tarvetta onkin tuoda enemmän asiantuntemusta sekä apua oppimisvaikeuksista kärsiville, erityisesti heille kenellä ei ole mahdollisuutta saada apua kotipaikkakunnallaan.


Teksti

Tomi Kontkanen
Assistentti (STEA:n Paikka auki -ohjelma)


Sisältö päivitetty 21.09.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons