Suoraan sisältöön


Tutkijablogi

Asiakaskokemusmittauksella entistä parempia tuloksia valmennuspalveluihin

Kuntoutussäätiössä on kehitetty asiakaskokemusmittari, jolla mitataan työpajan valmentautujan työllisen identiteetin vahvistumista. Mittarilla voidaan seurata, kuinka hyvin valmentautujien työelämän taidot, osaaminen ja työelämäosallisuus ovat vahvistuneet valmennusjakson aikana. Tätä tietoa voidaan käyttää valmennuspalveluiden vaikutusten osoittamiseksi.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista asiakkaista tyypillisesti vain alle kymmenes työllistyy valmennusjakson päättyessä. Kuitenkin valmennus voi edistää merkittävästi sosiaalisten ja työelämän taitojen vahvistumista. Työllisen identiteetillä on iso vaikutus siihen, miten hän suhtautuu tulevaisuuteensa ja mahdollisuuksiinsa osallistua työelämään.

Asiakaskokemusmittauksella voidaan myös seurata valmennusjakson aikana, kuinka sitoutunut asiakas on työtoimintaan. Valmentautujan motivaatio on edellytys valmennuksen onnistumiselle. Ilman hänen omaa haluaan valmennuksella ei voida saavuttaa sille asetettuja tavoitteita. Näin kokemusten mittaus tuottaa tärkeää seurantatietoa valmennuksen kehittämiselle.

Valmentajat voivat katsoa myös peiliin: mitä tulisi tehdä toisin, että valmentautujat olisivat entistä sitoutuneempia valmennukseen ja sillä voidaan saavuttaa tuloksia?

Asiakaskokemusmittaus soveltuu työllisyyspalveluiden järjestäjille, kehittäjille ja tuottajille. Mittari tukee valmentautujien työllistymistä ja työmahdollisuuksien löytymistä. Valmennuspalveluiden arjessa mittari tuottaa ajantasaista tietoa siitä, kuinka palvelussa on onnistuttu ja saadaanko palveluiden kehittämisen myötä entistä parempia tuloksia ja vaikuttavuutta.

Tallenna

Tallenna

Tallenna
Jaa sivu!

Simple Share Buttons