Suoraan sisältöön

Syksyn koulutuksiamme: Työkykykoordinaattori | Haastavat vuorovaikutustilanteet esimiestyössä | Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät

Tervetuloa täydentämään osaamistasi! Tarjoamme syksyllä seuraavia koulutuksia:

Työkykykoordinaattorikoulutus – ammatillinen täydennyskoulutus 2017-2018

Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksessa osallistujat valmennetaan työelämän monipuolisiksi asiantuntijoiksi, jotka tuntevat syvällisesti palvelu- ja etuisuusjärjestelmät. Työkykykoordinaattorit ovat asiakastyön ammattilaisia, joiden tehtävänä on selvittää asiakkaan tilannetta ja auttaa häntä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä auttaa asiakasta löytämään oma paikkansa työelämässä.

Työkykykoordinaattorit työskentelevät kuntoutujien, osatyökykyisten, työttömien sekä työelämään pyrkivien ja siihen tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa ja heidän työnpaikkansa voi olla esimerkiksi työterveyshuollossa, HR-palveluissa, sosiaalipalveluissa, työllisyyspalveluissa, TE-palveluissa tai perusterveydenhuollossa. Myös esimiestehtävissä toimivat voivat hyötyä koulutuksesta.

Koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat:

  • palvelujärjestelmään syventyminen
  • ratkaisukeskeinen työote
  • verkostoituminen

Alan asiantuntijoina ja kouluttajina toimivat mm. Asko Suikkanen, Nina Nevala, Matti Tuusa sekä Riitta Malkamäki.

Lue lisää työkykykoordinaattorikoulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2017

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa Marja Heikkilä, marja.heikkila@kuntoutussaatio.fi


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Haastavat vuorovaikutustilanteet esimiestyössä 5.-6.10.2017

Työn luonne on muuttunut ja työssä kuin työssä vuorovaikutustaitojen vaatimus kasvaa. Kun tehdään enemmän projektimaista työtä, on tärkeä, että saadaan osat pelaamaan yhteen ja paloista muodostuu sujuva kokonaisuus. Yhä enemmän tehdään myös asiakastyötä, joka edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutus on taitolaji, jota voi oppia ja vahvistaa. Yhteistyön sujuvuus tuo sekä tuottavuutta yrityksille että hyvinvointia työntekijöille.

Koulutuksessa käsitellään osallistujien omien kokemusten kautta, valmennuksellisin menetelmin, konkreettisia tapauksia, joissa vuorovaikutus on koettu hankalaksi. Hankaluus voi olla työntekijän ja asiakkaan välinen, kahden työntekijän välinen, esimiehen ja työntekijän välillä työryhmässä ilmenevä. Koulutuksessa opitaan vuorovaikutuksen perustaitojen hienosäätöä kuten kuuntelemista, itsensä ilmaisua ja palautteen antamista onnistumisen edellytykset täyttävällä tavalla. Lisäksi opitaan erilaisuuden ymmärtämistä, tunteiden adekvaattia ilmaisua ja erimielisyyksien sovittelua. Valmennuksessa opit toimivia keinoja vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen.

Kouluttajat: Psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja, psykodraamaohjaaja Leena Tarkiainen, Kuntoutussäätiö ja toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja, työyhteisökouluttaja ja -sovittelija Jukka Salomäki.

Koulutus on räätälöitävissä myös erilaisille asiakasryhmille: työyhteisöille, asiakastyötä tekeville ja esimiehille.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset: leena.tarkiainen@kuntoutussaatio.fi

Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2017


Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät – kokeilujen avulla kohti uutta palvelukulttuuria 18.-19.10.2017

Koulutustilaisuus tarjoaa ajankohtaisen katsauksen käynnissä oleviin lakiuudistuksiin ja kokeiluhankkeiden tavoitteisiin, toimintaan ja tuloksiin.  Myös kuntouttavan työtoiminnan toimintamallien, sisällön ja laadun kehittäminen on keskeisenä teemana kehittämispäivillä. Päivät toimivat myös alan toimijoiden keskinäisenä kokemusten vaihtamisen ja hyvien käytäntöjen levittämisen foorumina.

Aiheina mm.

  • Kuntien muuttuva rooli työllisyyden hoidossa
  • TE-palvelujen alueelliset kokeilut ovat käynnistyneet. Millaista toimintamallia kokeillaan Tampereen kaupunkiseudulla?
  • Sosiaalinen kuntoutus ja sen yhteys työllisyyspalveluihin

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy 10.10.2017


Sisältö päivitetty 07.08.2017

Jaa sivu!


Kommentoi artikkelia

Simple Share Buttons