Suoraan sisältöön

Eeva Nykänen: Valinnanvapaus vahvistaa itsemääräämisoikeutta – mutta yhdenvertaisuus varmistettava

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Eeva Nykänen näkee, että järjestöjä ja säätiöitä tarvitaan jatkossakin. Tarvetta on sekä kolmannen sektorin palvelutuotannolle että kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamalle matalan kynnyksen toiminnalle.


Mikä asia sinua askarruttaa eniten valinnanvapaudessa ja sitä koskevassa lakiluonnoksessa?

Pidän valinnanvapauden lisäämistä myönteisenä seikkana. Tapa, jolla uudistus on nyt päätetty toteuttaa, ei kuitenkaan ole ongelmaton. Sote-palvelujen käyttäjien valinnanvapauden lisääminen hallituksen ehdottamalla tavalla eli siten, että valinnanvapauden piirissä olevat palvelut tulee yhtiöittää, merkitsee perustavanlaatuista muutosta koko palvelujärjestelmäämme ja yksilön asemaan.

Kyse ei ole vain palvelujen tuottamisen tavan muuttamisesta ja yksilön valinnanvapauden lisäämisestä, vaan koko järjestelmän perustavanlaatuisten toimintatapojen ja periaatteiden uudistamisesta. Siihen, että näin suuri muutos tehdään kerralla ja vielä varsin tiukassa aikataulussa, liittyy suuria riskejä ja tarvittavien korjausliikkeiden tekeminen voi osoittautua hankalaksi. Kannan huolta erityisesti siitä, onko järjestelmään tulossa riittävästi takeita, joilla varmistetaan sosiaalisten perusoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen.

Mikä asia valinnanvapaudessa on mielestäsi isoin mahdollisuus ja vahvuus?

Valinnanvapauden lisääminen on myönteinen asia. Parhaimmillaan valinnanvapaus vahvistaa yksilön itsemääräämisoikeutta ja lisää vastuunottoa omasta hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Etenkin henkilökohtainen budjetti voi hallitusti toteutettuna osoittautua tästä näkökulmasta hyvin merkitykselliseksi.

Mitä näköaloja sote-uudistus mielestäsi avaa järjestöille ja säätiöille?

Järjestöjä ja säätiöitä tarvitaan jatkossakin. Tarvetta on sekä kolmannen sektorin palvelutuotannolle että kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamalle matalan kynnyksen toiminnalle. Uudistusta toimeenpantaessa tulee kehittää menettelyjä ja rahoitusjärjestelyjä, jotka luovat tilaa voittoa tavoittelemattomalle toiminnalle ja mahdollisuuksia eri toimijoiden väliselle yhteistyölle.

Minkälaista on ollut työskennellä reformien parissa ja näin merkittävän yhteiskunnallisen uudistuksen parissa? Mikä on ollut antoisinta?

On ollut ainutlaatuisen antoisaa ja kiinnostavaa saada työskennellä näin mittavan yhteiskunnallisen uudistuksen parissa. Kaikkein antoisinta on ollut nähdä, kuinka sitoutuneita uudistuksen parissa työskentelevät eri alojen asiantuntijat ovat olleet uudistuksen toteuttamiseen.


OTT Eeva Nykänen toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella johtavana asiantuntijana sote-uudistukseen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan liittyvissä tehtävissä.


Sisältö päivitetty 22.01.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons