Suoraan sisältöön

Ei erityistoimenpiteitä vaan nopeaa reagointia yksilöllisten tarpeiden mukaan

Ympäristöhuoltoalan yritys Lassila & Tikanoja Oy työllistää tuhansia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. L&T halusi selvittää, kuinka nämä työntekijät saadaan pysymään heillä töissä nykyistä pidempään.

Ennakko-oletus oli, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät tarvitsevat erityistä tukea työssä pysymiseen.

Tästä lähtökohdasta Kuntoutussäätiö toteutti L&T:lle kyselyn, johon vastasi noin 300 henkeä, sekä maahanmuuttajia että kantasuomalaisia.

Selvitys osoitti, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät eivät tarvitse erityisiä toimenpiteitä. He arvioivat tilanteessa työpaikalla kauttaaltaan hieman kantasuomalaisia paremmaksi.

L&T:n Työhyvinvointipäällikkö Päivi Tyni toteaakin, että keskeistä on hyödyntää olemassa olevia hoito- ja kuntoutuspolkuja sekä kantasuomalaisille että maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

”Tärkeintä on mahdollisimman nopea reagointi yksilöllisen tarpeen mukaan.”

Selvitys muistutti, että ennakko-oletusten ja hätiköityjen toimenpiteiden sijaan on syytä selvittää ensin, mikä todellinen tilanne on.

Toinen merkittävä tulos oli, että niin enempää maahanmuuttajataustaiset kuin kantasuomalaisetkaan vastaajat eivät juurikaan nähneet tasa-arvo-ongelmia ulkomaalaistaustaisten kohtelussa.

Tulosten merkitystä pohdittiin yhdessä Kuntoutussäätiön ja Lassila & Tikanojan työhyvinvointi- ja hr-ammattilaisten kanssa.

”Yhteistyö Kuntoutussäätiön kanssa tuotti meille konkreettisia kehittämisideoita esimerkiksi henkilöstön urakehityksen tukemiseen ja esimiestyön kehittämiseen. Saimme myös uutta näkökulmaa kuntoutustarpeisiin”, Päivi Tyni kertoo.


Lisätiedot

Päivi Tyni
työhyvinvointipäällikkö
Lassila & Tikanoja Oyj
puh. 043 820 2210 | paivi.tyni@lassila-tikanoja.fi

Mika Ala-Kauhaluoma
yhteyspäällikkö
Kuntoutussäätiö
puh. 044 781 3096 | mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 22.05.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons