Suoraan sisältöön

Selvitimme: Hoivavapaa helpottaisi omaishoitajien työn ja hoivan yhteensovittamista

Entistä useampi hoivaa läheistään palkkatyön ohessa. Omaishoidon selvityksessä kartoitettiin muissa maissa käytössä olevan, Suomeen soveltuvan hoivavapaamallin luomista.

”Hoivavapaa helpottaisi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja turvaisi toimeentulon. Jos omainen sairastuisi, häntä voisi jäädä hoitamaan lyhytaikaisesti hoivavapaan turvin.   Tuki voisi ulottua niin itsensätyöllistäjiin, opiskelijoihin kuin palkansaajiin”, sanoo tutkimuksesta vastaava johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Hoivavapaamallissa palkattomalla vapaalla oleva voisi saada veronalaista hoivavapaakorvausta, joka rahoitettaisiin sairasvakuutuksen työtulovakuutuksesta.

Omaishoidon tarve kasvaa lähivuosina voimakkaasti väestön ikääntymisen takia. Suurin osa omaishoitajista hoitaa omaistaan ilman minkäänlaista yhteiskunnan tukea. Selvityksessä tarkasteltiin, minkälaiset tukitoimet auttavat omaishoitajia selviytymään tehtävässään.

Jopa 350 000 suomalaista toimii viikoittain omaisensa pääasiallisena auttajana. 45 000 omaishoitajaa on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Puolet omaishoitajista huolehtii puolisostaan, neljännes vanhemmistaan ja osa lapsistaan. Omaishoitajista naisia on seitsemän kymmenestä, eläkkeellä kuusi kymmenestä ja yksi kymmenestä on työtön. Kaksi omaishoitajaa kymmenestä käy töissä.

”Omaiselle omaishoidosta aiheutuvat kustannukset ovat suurimpia silloin, kun omainen jättää ansiotyönsä tai vähentää sitä omaishoidon vuoksi. Tällä voi olla myös laajempia vaikutuksia kansantalouteen työllisyyden kautta. Omaishoito tulisikin nähdä sosiaali- ja terveydenhuoltoa laajempana yhteiskunnallisena ja valinnanvapautta koskevana kysymyksenä”, Riikka Shemeikka sanoo.

Lue selvityksestä lisää valtioneuvoston verkkosivuilta.


Lisätietoja

tutkimuksesta vastaava johtaja Riikka Shemeikka
Kuntoutussäätiö
p.044 781 3102 | riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi

tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina
sosiaali- ja terveysministeriö
p.02951 63405 | anne-mari.raassina@stm.fi


Julkaisu

Shemeikka R, Buchert U, Pitkänen S, Pehkonen-Elmi T, Kettunen A. Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviämiseen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 37/2017. Raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen ovat laatineet Kuntoutussäätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Omaishoitajat ja läheiset -liitto.
Lataa raportti tästä.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta: tietokayttoon.fi


Sisältö päivitetty 12.04.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons