Suoraan sisältöön

Mikko Henriksson: Muuttuva työelämä ja siihen liittyvät osaamisvaatimukset

Työelämä ja siihen liittyvät osaamisvaatimukset ovat muutoksessa. Puhujasta riippuen joko globalisaatio tulee ja robotit vievät työpaikat. Tai sitten työelämän rakenne vain muuttuu ja uutta työtä syntyy mm. edellä mainituista syistä uusiin yhteyksiin.

Varmaa on kuitenkin se, että kaikki mahdolliset työelämään liittyvät muutokset tulevat aina olemassa olevaan tilanteeseen, niin sanotun vanhan työelämän päälle, ja rakenteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi digitalisaation vaikutus eri ammattiryhmissä vaihtelee. On selvää, että sen mukanaan tuomat hyödyt on otettava käyttöön. Tällä voi olla negatiivisia seurauksia joidenkin työnkuvien osalta, toisaalta myös uusia työnkuvia muodostuu.

Kuitenkin on paljon työtä, jossa digitalisaation merkitys on vähäisempi. On myös väännetty kättä siitä, onko määräaikaisten työsuhteiden määrä lisääntynyt työelämässä. Joka tapauksessa näyttää siltä, että määräaikainen työn teettämisen tapa on muodostunut osaksi työmarkkinoita. Osa työelämästä säilynee siis jossain määrin entisellään, osa muuttuu merkittävästikin.

Työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä osapuolten on sanottu tekevän myös ns. psykologisen sopimuksen. Työntekijä sitoutuu lojaalisuuteen työnantajaa kohtaan ja olettaa luotettavuutta myös toisen sopijapuolen taholta. Erilaiset työsuhteen ehtoja koskevat yksipuoliset muutokset koetaan psykologisen sopimuksen rikkomiseksi. Tällä rikkoutumisella on selitetty työntekijän hyvinvoinnin vähenemistä. Uudessa työelämässä puolestaan lisääntynyt epävarmuus ja muuttuneet osaamisvaatimukset saattavat vaikuttaa työntekijän ja työnantajan välillä olevan psykologisen sopimuksen sisältöön. Työntekijän on päivitettävä osaamistaan aika ajoin.

Työelämä ei kuitenkaan ole toimija, joka esittää osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Vaan kuten aiemmin todettiin, työelämä on hyvin monipuolinen kenttä, josta osa on suuressa muutoksessa, osa ei niinkään. Uutta osaamista syntyy työelämän ulkopuolella(kin). Käännetään siis alun lausuma toisinpäin: osaaminen ja siihen liittyvät työelämävaatimukset ovat muutoksessa! Olisi siis tärkeää, että työntekijän työkyvyn tuen ja seurannan lisäksi myös työntekijän työllistyvyyttä, eli mm. osaamisen kehittämistä tuettaisiin ja seurattaisiin osana uutta työelämää.


Mikko Henriksson toimii tutkijana Kuntoutussäätiössä.

Hän kuuluu esiraatiin, joka yhdessä tuomariston kanssa valitsee Opteamin ja Kuntoutussäätiön järjestämän Työ elämään -kilpailun voittajan.

Kilpailu on osa Kuntoutussäätiön järjestämiä Kuntoutuspäiviä.
Ilmoittaudu Kuntoutuspäiville tästä!


Sisältö päivitetty 11.04.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons