Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiökin mukana: Uutta puhtia mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakoinnin lopettamiseen


Mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakointi on yleistä, mutta halukkuus lopettaa tupakointi vastaavaa kuin muilla tupakoitsijoilla. Jatkossa näillä potilasryhmillä on mahdollisuus saada nykyistä enemmän tukea tupakoinnin lopettamiseen.

”Kuntoutussäätiölle on tärkeää olla mukana laajassa hallituksen valtakunnallisessa kärkihankkeessa. Meillä on käynnissä useita päihde- ja mielenterveyssektorin hankkeita, joissa kerrytettyä osaamista päästään hyödyntämään myös tässä. Tuomme hankkeeseen myös kuntoutukseen liittyvää osaamista ja vaikuttamista”, sanoo Kuntoutussäätiön yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma.

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt mielenterveys- ja päihdepotilaille ovat merkittäviä”, toteaa HUS:n osastonlääkäri Saana Eskelinen Kellokosken sairaalasta.

”Fyysisten oireiden paranemisen ohella tupakoinnin lopettaminen voi vähentää potilaiden ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Tupakoivilla useiden psyykenlääkkeiden teho on heikompi, ja siksi tupakoinnin lopettamisen jälkeen lääkeannoksia saatetaan pystyä pienentämään.”

Vuoden alusta käynnistyi keuhkoterveysjärjestö Filhan, 11 sairaanhoitopiirin sekä alan järjestöjen yhteinen kärkihanke mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakoinnin lopettamisen tukemiseksi. Sen myötä erikoissairaanhoidossa on perustettu savuttomuustyöryhmiä psykiatrialle. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus, tupakoinnin puheeksi ottaminen potilaiden kanssa ja vieroitustuen tarjoaminen ovat hankkeen keskeisiä toimintakeinoja.

”Psykiatrian ja päihdehuollon lääkärit ja hoitajat ovat lähteneet innostuneesti mukaan. Yhteistyö terveydenhuollon kanssa on sujuvaa”, kertoo Filhan pääsihteeri, keuhkolääkäri Tuula Vasankari.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöistä mukana ovat Filhan lisäksi A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Kuntoutussäätiö.

Kehitysjohtaja Heini Kapanen Mielenterveyden keskusliitosta pitää usean eri sektorin ammattilaisten yhteistyötä hankkeen vahvuutena.

”Näin tuetaan parhaiten kuntoutujaa, hän toteaa ja lisää, että terveydenhuollon yhteistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa on erityisen tärkeää.”

Lisätietoja:

Lauri Peltonen
044-5487330
lauri.peltonen(at)filha.fi

Patrick Sandström
040-5150512
patrick.sandstrom(at)filha.fi


Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen. Hanke kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen 2017–2018. Toteuttajat: Filha ry, A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Kuntoutussäätiö, sairaanhoitopiireistä: HUS, TYKS, TAYS, KYS, KSSHP, VSHP, SATSHP, SOITE, LSHP, EPSHP, ESSOTE

Hankkeen päämääränä on edistää mielenterveys- ja päihdepotilaiden terveyttä ja tukea tupakoinnin lopettamista julkisen terveydenhuollon ja päihdepalvelujen toimintaa tukemalla. Keskeisiä toimintoja ovat alueellisten palveluketjujen ja tupakkavieroitustyön tehostaminen, terveydenhuoltohenkilöstön koulutus, verkkokoulutusmateriaalin tuottaminen, yhteistyö sairaanhoitopiirien, järjestöjen, muiden terveyden edistämisen kärkihankkeiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.


Sisältö päivitetty 30.03.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons