Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö tasapainotti talouttaan uudistamalla

Kuntoutussäätiön liikevaihto kasvoi 20 prosentilla vuodesta 2015 ja nousi 6 026 780 euroon. Kaikkien toimintojen kannattavuus parani. Ylijäämää kertyi reilut 390 000 euroa. Ilman realisoitujen asuntojen myyntituottoja säätiön tulos oli 160 000 euroa ylijäämäinen.

Kuntoutussäätiö onnistui kääntämään lähes koko 2000-luvun tappiolliseksi jääneen kuntoutusliiketoimintansa ylijäämäiseksi. Reilun 830 000 euron liikevaihdolla ylijäämää kertyi 70 000 euroa. Avustetulla toiminnalla ei voida tuottaa ylijäämää, joten investoinnit ja lainakulut on hoidettava muiden toimintojen tuotoilla.

”Kuntoutussäätiön haastavaa taloustilannetta on saatu nopeasti muutettua. Ennen muuta tuottavuutta ja tuottoja on lisätty. Vaikka säätiön tehtävänä ei ole taloudellisen voiton maksimointi, on talouspohjan oltava kunnossa. Vain kestävällä taloudella varmistetaan myös Kuntoutussäätiön tulevaisuus ja mahdollisuudet investointeihin. Suunta on oikea”, toteaa Kuntoutussäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mykkänen.

Pitkäaikaista lainaa onnistuttiin lyhentämään 600 000 eurolla.

Muutosohjelmat tuottavat hedelmää

Myös Kuntoutussäätiön toiminnalliset tulokset osoittavat myönteistä kehitystä.

”Kuntoutussäätiössä on toteutettu neljää muutosohjelmaa vuodesta 2015, joihin ovat osallistuneet käytännössä kaikki säätiön vakituiset työntekijät. Työntekijät ovat tunnistaneet uusia kasvun lähteitä, olemme myös rikkoneet hierarkkista johtamista ja saaneet osaamisen virtaamaan aiempaa paremmin. Kuntoutussäätiön ainutlaatuiselle osaamiselle ja kuntoutujakokemukselle on kysyntää, kunhan saamme ne vielä paremmin julkisesti esille. Näiden avulla menestymme myös sote-uudistuksessa”, toteaa Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen.

Kuntoutussäätiön tunnettuus ja brändi vahvistuivat. Sosiaalisen median seuraajien määrä kasvoi 45 prosentilla ja mediaosumien määrä 62 prosentilla edellisestä vuodesta.  Kuntoutussäätiö osallistui toimintavuonna myös kuntoutusta koskevien valtakunnallisten lainsäädäntöhankkeiden ja uudistusten valmisteluun. Asiantuntijaesiintymisten, -kuulemisten ja työryhmätyöskentelyjen määrä kasvoi noin viidenneksellä vuodesta 2015.

Kuntoutusliiketoiminnassa asiakaspäivät kasvoivat 40 prosentilla, ja asiakkaiden keskeytykset vähenivät keskimäärin 22 prosentilla.

Henkilöstön työnimu oli kansalliseen vertailuryhmään ja verrokkeihin nähden hyvällä tasolla.


Lisätietoja

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 29.03.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons