Suoraan sisältöön

Pia Donoghue: Digitalisaatio luo mahdollisuuksia työntekijälle ja työnantajalle

Pia Donoghue toimii OP:n asiantuntijapäällikkönä vastuualueena työhyvinvointi, työterveyshuolto ja työsuojelu.

Mediassa ja julkissudessa on puhuttu paljon digitalisaation tuomasta muutoksesta työelämässä. Työnantajien näkökulmasta tämä muutos otetaan vastaan suurena mahdollisuutena tehostaa ja parantaa liiketoimintaa, vaikka osin se mitä tämä tarkoittaa voi olla vielä epäselvä.

Työntekijöiden näkemys muutoksesta koetaan usein uhkana tai negatiivisena asiana, joka vähentää työntekijöiden tarvetta ja tekee tietyistä ammattiryhmistä tarpeettomia. Jos ihmiskunnan kehitystä tarkastelee, olemme käyneet läpi teollisia vallankumouksia ennenkin. Nämä muutokset ovat aiheuttaneet suuria työpaikkojen menetyksiä vanhoilla aloilla, mutta samalla luoneet täysin uusia tilalle.

Neljännen teollisen vallankumouksen aika, mitä elämme nyt, on kuitenkin luonteeltaan erilainen. Sen keskeisenä asiana on tiedon digitalisaatio. Sen tuoma muutos on huomattavasti nopeampi kuin aikaisemmat. Tämä muutos mahdollistaa ja luo täysin uusia teknologioita, tuotteita ja palvelukonsepteja esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyspalveluiden alalle.

”Tulevaisuudessa työnantajien on entistä tehokkaammin tuettava työntekijöiden siirtymistä uusille osaamisen alueille.”

Lisäksi tämän vallankumouksen perustana on tieto ja sen älykäs käyttäminen uusien palveluiden ja tuotteiden luomisessa. Haaste ja samalla mahdollisuus yrityksille on tunnistaa ne ammatit, jotka tulevat merkittäviksi digitalisaation tuoman muutoksen seurauksena. Koulutusjärjestelmän pitää tukea näiden uusien tarvittavien ammattien koulutusta. Mutta onko tämä uuden osaamisen kouluttaminen riittävän nopeata yritysten tarpeisiin?

Tulevaisuudessa työnantajien on entistä tehokkaammin tuettava työntekijöiden siirtymistä uusille osaamisen alueille. Samalla yritykset saavat osaamista joka pystyy tunnistamaan ja luomaan uusia, heidän liiketoimintaosaamiseensa perustuvia kasvualueita.


Pia Donoghue kuuluu esiraatiin, joka yhdessä tuomariston kanssa valitsee Opteamin ja Kuntoutussäätiön järjestämän Työ elämään -kilpailun voittajan.

Kilpailu on osa Kuntoutussäätiön järjestämiä Kuntoutuspäiviä.
Ilmoittaudu Kuntoutuspäiville tästä Early bird -hinnalla!


Sisältö päivitetty 23.03.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons