Suoraan sisältöön

Mikko Hyttinen: Toimenpiteiden rahoittamisesta tulosten ostamiseen

Mikko Hyttinen toimii Sitrassa Työelämän taitekohdat -avainalueen johtajana.

Sitralla on tavoite tuoda Suomeen vaikuttavuusinvestoimisen malli, joka auttaa luomaan hyvinvointia vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti. Se on keino kanavoida yksityistä pääomaa toimijoihin tai hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteuttamistapa on tulosperusteinen rahoitussopimus (engl. Social Impact Bond, SIB). Siinä yksityinen sijoittaja rahoittaa esimerkiksi toimenpiteitä, joiden avulla maahanmuuttaja tai vajaatyökykyinen työllistyy aiempaa nopeammin ja pysyvämmin. Työllistymisestä koituu yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä, joista se maksaa osan tulospalkkion tapaan sijoittajalle.

”Pitkän aikavälin työllisyys on eräs keskeisimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Vuonne 2016 käynnistyi ensimmäinen työllistymistä edistävä hanke. Hankkeen kohderyhmä ovat maahanmuuttajat.  Sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat siihen liittyvät taloudelliset riskit. Julkinen sektori maksaa vain, jos työllistymistavoitteet saavutetaan. Malli auttaa julkista sektoria ostamaan tuloksia ilman taloudellista riskiä. Sijoittajille se on mahdollisuus vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa yhteiskunnallisiin asioihin.

Mallin vahvuus on siinä, että sekä vaikuttavuudelle että taloudelliselle tulokselle asetetaan tarkat, määrämuotoiset tulostavoitteet, joiden toteutumista myös seurataan säännöllisesti. Maahanmuuttajien nopea työllistäminen säästää valtion työmarkkinatukea ja kotoutumiskoulutuksen kustannuksia ja kasvattaa verokertymää. Jos hankkeen tavoitteet saavutetaan, työ- ja elinkeinoministeriö maksaa osan kertyvistä säästöistä käytännön toiminnan mahdollistaneeseen rahastoon, josta sijoittajille palautetaan heidän pääomansa ja sille maksetaan kohtuullinen tuotto.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei se sitä aivan ole. Uusi sijoittamisen malli on kuitenkin saanut hyvän vastaanoton niin sijoittajien kuin julkisen sektorin piirissä. Työllistämisen kohdalla kyseessä on ensimmäinen kokeilu. Tavoitteena luonnollisesti on, että jatkoa seuraa. Pitkän aikavälin työllisyys on nimittäin eräs keskeisimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.

 

Mikko Hyttinen

Työelämän taitekohdat -avainalueen johtaja

Sitra


Mikko Hyttinen kuuluu tuomaristoon, joka valitsee Opteamin ja Kuntoutussäätiön järjestämän Työ elämään -kilpailun voittajan.

Kilpailu on osa Kuntoutussäätiön järjestämiä Kuntoutuspäiviä.
Ilmoittaudu Kuntoutuspäiville tästä Early bird -hinnalla!


Sisältö päivitetty 23.03.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons