Suoraan sisältöön

Tervetuloa Työ Elämään kilpailun esiraatiin, Mikko Henriksson!

”Uutta työtä muodostuu paikkoihin ja yhteyksiin, mihin ei aiemmin ole osattu ajatella.”

Kerrotko työstäsi, Mikko.

Työskentelen tutkijana Kuntoutussäätiössä ja olen kiinnostunut vaikuttavuuden arvioinnista eri näkökulmista. Tällä hetkellä arvioin uudenlaisen työssä olevien ammatillista työkykyä tukevan kuntoutuksen toteutusta, sekä työskentelen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin parissa.

Yksi työllistämisratkaisuja koskeva asia on se, että määräaikainen työn teon ja teettämisen tapa on vakiintunut osaksi työmarkkinoita. Tämä tulee ottaa huomioon työllistämispalveluissa ja ammatillisessa kuntoutuksessa. Aiemmin työurallani olen ollut mukana mm. arvioimassa akateemisille pätkätyöläisille tarkoitettua kuntoutuksen kehittämishanketta.

Kuntoutuksessa käytetään usein työkyvyn käsitettä, keskitytään työkyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen. Työkyky muodostuu kuitenkin aina suhteessa kulloisenkin työn vaatimuksiin. Edellä mainitussa kehittämishankkeessa keskiössä olikin työkyvyn sijaan työllistyvyys ja työelämävalmiudet. Näistä näkökulmista pystyttiin paremmin vastaamaan pätkätyösuhteista koostuvissa työurissa työskentelevien tarpeisiin ja hyväksyttiin työelämän moninaisuus.

Miten sinun mielestäsi työllistämispalveluita tulisi kehittää?

Työelämä ja siihen liittyvät osaamisvaatimukset ovat muutoksessa. Isommassa kuvassa globalisaatiota on yleisesti pidetty yhtenä keskeisenä muutoksen ajureista, mutta toisaalta hiljattain on esitetty myös skenaarioita, joissa kansallisvaltioiden merkitys vahvistuu. Joka tapauksessa tulee huomata, että uusi työelämä rakentuu vanhan päälle. Esimerkiksi digitalisaation merkitys eri ammattiryhmissä vaihtelee. Tästä huolimatta on selvää, että uusia taitoja tulee työelämässä omaksua aiempaa enemmän.

Työllisyyspalveluja tulisikin kehittää siten, että uuden työn haasteet ja mahdollisuudet huomioitaisiin kokonaisuudessaan: On esitetty arvioita, joiden mukaan osa työvoimasta jatkanee suurin piirtein samanlaisissa tehtävissä kuin ennenkin, ehkä tehokkaammin. Toisaalta taas uutta työtä muodostuu ja muodostetaan paikkoihin ja yhteyksiin, mihin sellaista ei aiemmin ole osattu ajatella. Työnvälityksen lisäksi myös uuden työn luominen ja hahmottaminen sekä osaamisen ja työllistyvyyden kehittäminen ovat tärkeitä aspekteja.

Sana on vapaa.

On kiinnostavaa nähdä millaisia ehdotuksia kilpailuun saadaan mukaan. Koska muuttuva työelämä vaatii osaamisen päivittämistä ja kehittämistä, olisi hienoa nähdä myös ratkaisuehdotuksia joissa sekä työntekijä- että työnantajapuoli olisivat mukana osaamisen kehittämiseen liittyvissä uusissa avauksissa.


Tervetuloa tuomariksi –sarjassa esitellään tuomarit ja esiraadin jäsenet, jotka valitsevat Opteamin ja Kuntoutussäätiön järjestämän Työ elämään -kilpailun voittajan.

Kilpailu on osa Kuntoutussäätiön järjestämiä Kuntoutuspäiviä.
Ilmoittaudu Kuntoutuspäiville tästä Early bird -hinnalla!


Sisältö päivitetty 16.02.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons