Suoraan sisältöön

Tervetuloa tuomariksi Työ Elämään -kilpailuun, Mikko Hyttinen!

”Julkiset varat on kohdennettava tukemaan yksilön selviytymistä työn murroksessa!”

Kerrotko työurastasi, Mikko.

Johdan Sitrassa Työelämän taitekohdat -avainaluetta, jonka tehtävänä on uudistaa työelämän toimintamalleja paremmin sopiviksi talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin sekä tulevaisuuteen. Avainalueella muun muassa kehitetään uusia tapoja toimia, jotta työ löytää helpommin tekijänsä ja tekijä työnsä. Tavoitteena on, että työn markkinoilla kohtaanto paranee ja sen seurauksena tehdyn työn määrä Suomessa kasvaa ja koettu hyvinvointi lisääntyy.

Minulla on yli 25 vuoden kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta finanssitoimialalla Suomessa ja Ruotsissa. Sitraan siirryin vuoden 2015 alussa.

Miten sinun mielestäsi työllistämispalveluita tulisi kehittää?

Keskeistä työn markkinoiden kehittämisessä on työnantajien tarpeiden ja osaajien parempi kohtaanto. Tämä koskee koko työmarkkinaa, ei ainoastaan työttömiä. Huomion siirtäminen pelkästä työttömien työllistymisestä koko työn markkinan kehittämiseen on eduksi kaikille. Kun osaamista hyödynnetään aina sopivimmassa paikassa, parantuvat niin tuottavuus kuin työhyvinvointi. Kun liikkuvuus lisääntyy, avautuu myös työttömille aiempaa useampia mahdollisuuksia ponnistaa takaisin palkkatyöhön.

Oikeiden osaajien löytäminen on entistä merkityksellisempää. Sen vuoksi työnantajat ovat halukkaita maksamaan tässä saamastaan laadukkaasta palvelusta. Siten tärkein asia on huolehtia, että työnvälitystä liiketaloudellisesti harjoittavalla sektorilla toimii kova ja reilu kilpailu. Tämä takaa toimintamallien uudistumisen ja tuo vaihtoehtoja ja uusia ratkaisuja, joista palvelujen käyttäjien eli työvoiman tarvitsijoiden kuuluu ja myös kannattaa itse maksaa. Tähän ei pidä käyttää julkisia varoja.

Julkiset varat tulee käyttää ensisijaisesti toimenpiteisiin, joilla parannetaan pitkäjänteisesti työllistymishaasteita kohdanneiden valmiuksia osallistua tulevaisuudessa työmarkkinoille mm. kohentamalla osaamista ja työelämävalmiuksia. Julkiset varat on siis kohdennettava tukemaan yksilön selviytymistä työn murroksessa! Lisäksi on tärkeää, että työllistämispalvelut tuodaan mahdollisimman lähelle työelämää ja työpaikkoja.

Vapaa sana.

Olen innolla ja mielenkiinnolla mukana tuomaroimassa. Tärkeällä asialla ollaan. Crowdsourcing on Sitrankin paljon käyttämä ongelmanratkaisukeino. Siitä on paljon hyviä kokemuksia.


Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.


Tervetuloa tuomariksi -sarjassa esitellään tuomarit ja esiraadin jäsenet, jotka valitsevat Opteamin ja Kuntoutussäätiön järjestämän Työ elämään -kilpailun voittajan.

Kilpailu on osa Kuntoutussäätiön järjestämiä Kuntoutuspäiviä.
Ilmoittaudu Kuntoutuspäiville tästä Early bird -hinnalla!


Sisältö päivitetty 09.02.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons