Suoraan sisältöön

Vertaistuki tehoaa oppimisvaikeuksiin ja mielenterveysongelmiin – tule Kuntoutuspäiville kuulemaan lisää

Oppimisvaikeudet ja mielenterveyden ongelmat liittyvät usein toisiinsa ja aiheuttavat nuorille merkittävää haittaa opintoihin pääsyssä ja niiden suorittamisessa, työllistymisessä ja työtehtävien menestyksekkäässä hoitamisessa. Sopivan ja oikea-aikaisen tuen avulla oppimisvaikeudet eivät kuitenkaan estä menestymistä elämässä.

Kaikkien oppimisvaikeuksia ei havaita koulupolun aikana eikä niihin ole riittävästi tukea tarjolla. Kuntoutussäätiössä on viime aikoina keskitytty uusien oppimisvaikeuksien ja mielenterveysongelmien tunnistamisen ja tuen muotojen kehittämiseen ja arviointiin.

Oppimisvaikeuksien yhteydessä esiintyy usein mielenterveysongelmia kuten masennusta ja ahdistusta. Kuntoutussäätiössä toteutettavassa NUTTU – Nuoret tuella työelämään hankkeessa (STEA) on kehitetty samanaikaisesti oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kartoittava kysely. Sen avulla voidaan tunnistaa nuoria, joiden oppimisen vaikeudet ovat jääneet aikaisemmin tunnistamatta tai joilla on ollut riittämättömät tukitoimet. Seulontamenetelmän perusteella tunnistetuille nuorille on tarjolla oppimisen vaikeuksiin painottuvia ammattilaisohjattuja vertaisryhmiä, mielenterveyden ongelmiin painottuvia ryhmiä sekä molempia teemoja yhdisteleviä ryhmiä. Oppimisvaikeuspainotteisiin ryhmiin osallistuville tehdään neuropsykologiset tutkimukset.

Lukivaikeus koskettaa jopa 5–10
prosenttia suomalaisista.

NUTTU-vertaisryhmiin osallistuneet ovat kokeneet saaneensa tukea ongelmiinsa ja ilmaisseet tuntevansa nyt paremmin oppimiseen liittyvät vaikeutensa ja vahvuutensa. Neuropsykologiset tutkimukset lausuntoineen sekä vertaistuki ovat näyttäytyneet osallistujapalautteissa erittäin tärkeinä. NUTTU on matalan kynnyksen toimintaa, sillä ryhmiin ei tarvita diagnoosia tai lähetettä. Lisäksi toiminta on nuorelle ilmaista.

Vuoden 2012 lopussa Kuntoutussäätiössä käynnistettiin aiempien kehittämishankkeiden hyvien kokemusten pohjalta tieteellinen tutkimushanke lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen tuloksellisuuden arvioimiseksi. Yleisimpiin oppimisvaikeuksiin kuuluva lukivaikeus koskettaa jopa 5–10 prosenttia suomalaisista. Satunnaistetun, kontrolloidun asetelman avulla selvitettiin viisi kuukautta kestävän yksilö- ja ryhmämuotoisen neuropsykologisen kuntoutuksen vaikutuksia.

Kuntoutusmalli painottuu erityisesti erilaisten strategioiden, kuten lukemisen, kirjoittamisen, muistin ja vieraiden kielten oppimisen strategioiden harjoittamiseen, itsetunnon tukemiseen, itseymmärryksen lisäämiseen ja ryhmäkuntoutuksessa myös vertaistuen hyödyntämiseen.

Kuntoutuksiin ja tutkimuksiin osallistui 120 iältään 18–35-vuotiasta nuorta aikuista. Hanke on parhaillaan tulosten analysointivaiheessa ja tulokset näyttävät lupaavilta. Sekä yksilö- että ryhmäkuntoutus kohentavat kognitiivista toimintakykyä ja johtavat konkreettisiin muutoksiin työskentely- tai opiskelutavoissa. Ryhmäkuntoutuksella näyttäisi lisäksi olevan myönteisiä vaikutuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen.


Tule kuuntelemaan lisää teemasta ja hankkeiden tuloksista Kuntoutuspäiville perjantaina 9.6.2017 klo 9–12 järjestettävään työryhmään ”Kuinka tukea nuoria aikuisia oppimisvaikeuksissa ja mielenterveysongelmissa?”.

Työryhmä sisältää kolme sisältökokonaisuutta:

  1. KOMO-kysely nuorten aikuisten oppimisen vaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien tunnistamisen ja puheeksioton välineenä (terveyspsykologian erikoispsykologi Mila Gustavsson-Lilius)
  2. Ammattilaisohjatut matalan kynnyksen ryhmät – NUTTU-nuoret tuella työelämään -hankkeen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä (neuropsykologian erikoispsykologi Tuula Mentula)
  3. Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus (neuropsykologian erikoispsykologi Johanna Nukari)

Teksti: Mila Gustavsson-Lilius, Tuula Mentula, Johanna Nukari, Erja Poutiainen, Johanna Stenberg

Lisätietoa oppimisvaikeuksista tarjoaa Kuntoutussäätiön ylläpitämä Oppimisvaikeus.fi


Ihmiskeskeinen kuntoutus tehdään yhdessä – tervetuloa Kuntoutuspäiville Kulttuuritehdas Korjaamoon 8.-9.6.2017.

Ilmoittaudu mukaan – Early Bird -hinta vielä voimassa!


Sisältö päivitetty 03.02.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons