Suoraan sisältöön

Tervetuloa tuomariksi Työ Elämään -kilpailuun, Maija Kaski!


”Työnhakijat ovat erilaisia ja he tarvitsevat erilaista tukea työnhakuun, omien voimavarojen tunnistamiseen ja oman osaamisensa kiteyttämiseen.”

Kerrotko työurastasi,Maija.

Olen toiminut viimeiset 1,5 vuotta työympäristöratkaisuja tuottavan Martela Oyj:n henkilöstöjohtajana vastaten konsernin henkilöstöstä, vastuullisuudesta ja viestinnästä. Henkilöstötyötä minulla on takana parikymmentä vuotta. Urani eteni HR-spesialistiksi, henkilöstöpäälliköksi ja lopulta henkilöstöjohtajaksi.

Työurani aikana olen toiminut erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten tehtaalla ja konsernitoiminnoissa, elektroniikkateollisuudessa ja kaivosteollisuudessa. Nykyinen toimintaympäristöni työympäristöjen parissa on siis toimialana suhteellisen uusi, mutta tehtävän sisältö on kuten muissakin aikaisemmissa organisaatioissani: henkilöstöä rekrytoidaan, kehitetään, sitoutetaan, sopeutetaan, johdetaan ja palkitaan.

Koko henkilöstötyön urani ajan olen ollut tekemisissä rekrytoinnin ja siihen liittyvien haasteiden kanssa. Miten löytää sopivimmat henkilöt organisaatiossa avoinna oleviin tehtäviin ja miten saada hakijat – niin organisaation sisältä kuin sen ulkopuoleltakin – innostumaan tehtävästä, sen sisällöstä ja organisaation tuomista mahdollisuuksista?

Olen iloinen, että olen muutaman kerran päässyt osoittamaan myös omat ennakkoluuloni vääriksi. Olen nähnyt kuinka oppisopimuksen avulla peruskouluun opintonsa lopettanut nuori on saanut uuden suunnan elämälleen ja ammatin. Olen myös nähnyt useasti kuinka pitkään samaa työtä tehnyt kokeneen työntekijän kohdalla uuden oppiminen on tuottanut oivalluksia ja antanut rohkeutta ottaa uusia, vaativampia haasteita vastaan, ja kuinka uudet haasteet ja niissä onnistuminen on tuottanut työniloa. Uskon vahvasti ihmisten potentiaaliin ja mahdollisuuksiin ylittää odotukset, jos tuolle potentiaalille vain annetaan tilaa, mahdollisuus ja sitä tuetaan oikein.

Miten sinun mielestäsi työllistämispalveluita tulisi kehittää?

Pelkäänpä, että viranomaistyö, työnhakijan arki ja työnantajien tarpeet eivät aidosti kohtaa toisiaan. Työnhakijat ovat erilaisia ja he tarvitsevat erilaista tukea työnhakuun, omien voimavarojen tunnistamiseen ja oman osaamisensa kiteyttämiseen. Työnhaun valmiudet vain yksinkertaisesti ovat erilaiset.

Toisaalta epäilen myös, etteivät työantajat tiedä kaikkia erilaisia työllistämistä tukevia vaihtoehtoja. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen liittyvä työllistämistuki ei ole kaikille tuttu. Jo olemassa olevien erilaisten työllistämistä tukevien mekanismien tunteminen saattaisi madaltaa työnantajien työllistämiskynnystä – kaikkien osapuolten avarakatseisuutta ja ennakkoluulottomuutta unohtamatta.

Vapaa sana.

Jotain kummallista Suomen työmarkkinoissa on. Avoimia työpaikkoja on runsaasti ympäri maata, mutta samalla on koko joukko työhaluisia, osaavia ja motivoituneita työttömiä työnhakijoita. Ennen henkilöstötyöuraani toimin seitsemän vuotta johdon assistenttina eri yrityksissä, ja koska työurani alku sijoittuu 1980–90-lukujen taitteeseen, olen myös omakohtaisesti kokenut työttömyyden. Olin noin vuoden työttömänä 90-luvun laman aikana, ja se kokemus on kieltämättä jäänyt vahvasti mieleeni. Toivottavasti työvoimaviranomaisten työnhakua tukevat menetelmät ovat kehittyneet 25 vuodessa!

Tunnen myös koko joukon todella osaavia noin 60-vuotiaita syystä tai toisesta työttömäksi jääneitä kokeneita ammattilaisia, joille tuntuu olevan täysin mahdotonta päästä takaisin työelämään kiinni. Entä miten pystyä luomaan tulevaisuuden uskoa nuoriin opiskelijoihin, joille on vaikeaa löytää edes opintojen lopputyöpaikkaa? Syrjäytymisvaarassa ja syrjäytyneet ovat aivan oma lukunsa. Siksi tämän hankkeen kokemusten, uusien ideoiden ja hyvien käytäntöjen kerääminen yhteen on erinomainen tapa työmarkkinoiden uusien toimintatapoja löytämiseksi ja työllistymisen kitkatekijöiden poistamiseksi.


Tervetuloa tuomariksi –sarjassa esitellään tuomarit ja esiraadin jäsenet, jotka valitsevat Opteamin ja Kuntoutussäätiön järjestämän Työ elämään -kilpailun voittajan.

Kilpailu on osa Kuntoutussäätiön järjestämiä Kuntoutuspäiviä.
Ilmoittaudu Kuntoutuspäiville tästä Early bird -hinnalla!


Sisältö päivitetty 02.02.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons